da
da
sv

Vellykket digitalisering kræver offline fokus

11 min

Når danske ledere fokuserer for ensidigt på digitalisering og teknologiens nye muligheder, risikerer man at bremse medarbejdernes udvikling. Det mener CEO for Visma Enterprise, Monika Juul Henriksen, der påpeger, at en øget digitalisering bør være med til at sætte yderligere fokus på menneskelige potentialer.

Digitaliseringen gør os dummere.

I hvert fald hvis vi tror, at den digitale udvikling kun omhandler et stigende digitalt og teknologisk fokus. Det mener Monika Juul Henriksen, der er administrerende direktør i Visma Enterprise – Danmarks største udbyder af HR- og lønsystemer. Hun forklarer, at udviklingen i ligeså høj grad afkræver en offline indsats, da digitaliseringen ikke kun tilvejebringer nye teknologiske muligheder, men også sætter fokus på nødvendigheden af, at vi opdaterer os selv som mennesker.

”Når vi taler om den digitale transformation, er der rigtig mange ledere, der kun fokuserer på netop det digitale – ’hvad findes der af nye teknologier, og hvad skal vi holde os opdaterede på?’, men man risikerer samtidig at glemme mennesket og individet i processen. Som mennesker udvikler vi os bedst, når vi føler tryghed, og det gør man sjældent i den digitale transformation, da der er så meget, der er under forandring”, siger hun og tilføjer:

”Derfor skal man fokusere meget mere på sine medarbejdere og på personlig indsigt – hvordan man har det, hvor man er tryg, og hvordan man udvikler sig bedst. Den digitale transformation har paradoksalt nok sat individets udvikling på agendaen. Vi skal lykkes med implementeringen af ny teknologi, men vi skal også lykkes med at spille os selv endnu bedre ved at fokusere endnu mere på vores menneskelige styrker”, siger Monika Juul Henriksen.

Mens flere eksperter i digitalisering påpeger, at et øget digitalt virksomhedsfokus kræver øgede digitale kompetencer hos medarbejderne, mener Monika Juul Henriksen, at de i mindst lige så høj grad bør øge og styrke deres menneskelige kompetencer.

”Digitaliseringen skal styrke de områder, hvor det er oplagt, og der er ingen tvivl om, at det vil ske helt naturligt. Som leder er det derfor ens opgave også at skabe masser værdi på de områder, hvor der fortsat er brug for menneskelige kompetencer. Vi må ikke glemme, at vores organisationer fortsat har brug for menneskelig indsigt og forståelse. Derfor er det mindst ligeså vigtigt at fokusere på individerne i virksomheden”, mener hun.

Vi skal mestre dét, som robotterne ikke kan

Hos Visma Enterprise har man omfavnet dette mindset ved at bruge størstedelen af sit uddannelsesbudget på et omfattende uddannelsesprogram, der skal styrke både ledere og medarbejdere. På direktionsgangen har man søsat et ledelsesprogram, hvor der blandt andet arbejdes med tillid og motivationsfaktorer, mens der på medarbejderniveau findes et high performance kulturprogram, hvor de ansatte udvikles inden for begreber som coaching, personal insight og personlig effektivitet. Forskellige elementer, der alle har til formål at styrke den enkelte medarbejder og blandt andet give rum og redskaber til at få mere overskud, så man se og dyrke de skjulte potentialer..

”Det at have fokus på mennesker og italesætte individet er utrolig vigtigt. Det viser, at vores kompetencer – ligegyldigt hvad vi arbejder med – stadig har stor værdi. Som leder bør man være med til at skabe de bedst mulige rammer for, at samtlige medarbejdere ved, hvor deres styrker ligger, og hvor de fortsat kan gøre en forskel”, forklarer Monika Juul Henriksen.

Netop forskellen på medarbejdere og på de nye teknologiske muligheder er hovedårsagen til, at virksomhedsledere bør arbejde med at skærpe individets styrker.

”Det er klart, at den digitale transformation overtager processer og funktioner, og derfor skal vi netop forsøge at styrke de arbejdsområder, hvor teknologien kommer til kort. Det gør vi ved at skabe overskud for vores medarbejdere”, siger Monika Juul Henriksen, der slår fast, at vi ligeså godt kan forberede os på en nær fremtid, hvor moderne teknologi optimerer mange af de services, som i dag varetages af mennesker af kød og blod.

”Det kan være, at man som medarbejder er vant til at levere en transaktionsbaseret service som for eksempel at tage telefonen og svare på noget, som er mere eller mindre sort-hvidt. Den digitale udvikling med tiden vil medføre, at disse services overtages af teknologi. Det kan lyde negativt for den pågældende medarbejder, men det er vigtigt, at vi ser muligheder i teknologien og ikke prøver at kæmpe imod. Vi skal i stedet fokusere på at blive endnu bedre til at udføre de opgaver, som robotterne ikke kan klare”, siger hun og tilføjer:

”Det, der adskiller mennesker fra teknologien og udgør den afgørende forskel, er vores menneskelige fornuft, vores overvejelser samt vores evne til at se potentialer og nuancer i en tid, hvor vi overlader mere og mere til den digitale transformation”.

Følelsesmæssig intelligens på ledelsesgangen

Et af de mest afgørende redskaber, i bestræbelserne på at styrke sine egne kompetencer og kerneopgaver i lyset af digitaliseringen, er ifølge Visma-direktøren en høj grad af følelsesmæssig intelligens – EQ. Det skyldes først og fremmest, at det er med til at kortlægge egne styrker og potentialer, men også nødvendigheden i at kunne supplere fremtidens mange digitaliserede beslutningsprocesser med menneskelig emotionalitet og fornuft.

”I takt med at den digitale transformation tager til, er det rigtig vigtigt at besidde en følelsesmæssig intelligens. Det handler både om at kunne mærke sine kolleger, sine medarbejdere og én selv. Samtidig skal denne intelligens også kunne spille sammen med en øget teknologiforståelse”, siger hun og understreger, at en større EQ er en forudsætning for både medarbejdere og – især – for ledere.

”Når man som leder beslutter sig for at arbejde mere med den følelsesmæssige intelligens, så bør man først og fremmest starte med sig selv. Det er nødvendigt, at man kender sine egne potentialer og styrker, og at man ved, hvad der motiverer, hvad der engagerer, og hvornår man spiller sig selv god. Først når man kender sine egne styrker, kan man hjælpe medarbejderne med at belyse deres”, siger Monika Juul Henriksen.

Hun understreger dog, at følelsesmæssig ledelse er en mangelvare i erhvervslivet, og at flere ledere derfor bliver nødt til at bryde med normerne.

”Traditionelt har du som leder skulle vise, at du har autoritet, at du kan træffe beslutninger, og at du kan gå forrest. Sårbarhed og følelser har ikke haft plads i ledelse, og af samme grund vil det helt sikkert også blive svært for flere ledere pludselig at skulle arbejde med følelsesmæssig intelligens, men vi bliver heldigvis aldrig for gamle til at lære og til at arbejde med os selv”, forsikrer hun. 

Monika Juul Henriksen forklarer, at vi uden emotionel intelligens ikke evner at skabe den nødvendige tryghed og indsigt, som giver overskuddet til at se og udvikle det fulde potentiale både i den enkelte, i organisationen som helhed og i de muligheder forandringerne skaber.

“Vi skal være så trygge, at vi tør satse – med andre ord gør følelsesmæssig intelligens os mere modige”, fastslår hun. 

Grib muligheden eller se dig overhalet

At den digitale omstilling kan være en stor udfordring for mange virksomheder, bekræfter Monika Juul Henriksen, der især oplever, at flere ledere kan have vanskeligt ved det nye og ukendte.

”Det er en udfordring for mange ledere, når de ikke kender morgendagens agenda. De trives, når de er i kontrol, når de kender planen og ved, hvad der skal gøres, men i den digitale transformation har de ikke denne kontrol, så det er pludseligt ikke længere de samme indsatser, der skal til for at nå resultater. Det gælder både i forhold til digitaliseringen, men i høj grad også i forhold til medarbejderne, og det kan godt give utryghed på ledelsesgangene”, forklarer hun.

Ifølge Monika Juul Henriksen er den manglede fokus på medarbejdere under digitaliseringen af vores arbejdsmarked ligeledes en problematik, som rammer alle organisationer og alle brancher.

”Alle er omfattet af digitaliseringen. Uden sammenligning. Der findes nærmest ikke en virksomhed i dag, som ikke er afhængige af teknologi, men i stedet for at se det som en udfordring, skal man se det som en mulighed. Det er lige meget, om du driver en bank, et supermarked eller leverer it-systemer, som vi gør hos Visma. Det er de samme potentialer og muligheder, man står overfor, men det kræver, at man tør gribe dem”, forsikrer hun.

Formår man ikke at gribe muligheden, vil man ifølge Monika Juul Henriksen hurtigt kunne se konkurrenterne trække fra.

“Der er ingen tvivl om, at virksomhederne vil sakke bagud, hvis ikke medarbejderne bidrager til at se potentialerne og gribe mulighederne. Der er flere analyser, der viser, at den eksponentielle udvikling skaber et enormt potentiale for høje vækstrater. Selv små, nyopstartede virksomheder kan meget hurtigt blive markedesledende. Så veletablerede virksomheder kan meget hurtigt se sig overhalet, hvis de ikke omfavner den digitale transformation. Heri er mennesket altafgørende”, slutter Monika Juul Henriksen.