da
da
sv

Virksomheder ansætter færre unge ledere

3 min

I løbet af de seneste 10 år er antallet af yngre ledere i danske virksomheder faldet markant. Samtidig stiger det samlede antal ledere i Danmark, viser nye tal.

Gennemsnitsalderen er stigende på danske direktionsgange. Fra 2008 til 2018 er antallet af ledere under 35 år faldet med knap en fjerdedel, viser tal fra Danmarks Statistik.

“Det er blevet mere komplekst og krævende at være leder i dag, og det kan være medvirkende til, at debutalderen for en typisk leder er stigende”, vurderer ledelsesekspert Thomas Rex, der årligt træner flere hundrede danske ledere – heriblandt unge ledere.

I samme periode, hvor antallet af unge ledere er faldet med en fjerdedel, er virksomhedernes efterspørgsel på ledelse til gengæld steget med næsten 15 procent, da det samlede antal af danske ledere er vokset.

Også Michael Uhrenholt, der er teamchef hos interesseorganisationen Lederne, peger på, at den stigende kompleksitet – samt et krav om flere kompetencer og øget specialisering – er en af årsagerne til nedgangen i de yngre ledere.

”Udviklingen betyder, at mange yngre personer i dag må udsætte deres lederdebut. De seneste 30 år har jeg tydeligt set en arbejdsmarkedsbevægelse fra generalister til specialister – og det slår også igennem på ledelsesposterne. Her bliver det stadig vigtigere, hvilken baggrund man har for at være leder. Du skal rent fagligt have mere specialisering og dybde indenfor det fag, hvor du gerne vil lede, før du kan bestride en chefstilling”, forklarer han.

Flere unge ønsker at gå ledervejen

Faldet i antallet af yngre ledere er opstået på trods af, at mange unge selv ønsker en lederfremtid. En undersøgelse fra 2018, lavet i samarbejde mellem Lederne, CBS og analyseinstituttet YouGov, har vist, at næsten to ud af tre nuværende såvel som tidligere studerende på Copenhagen Business School i høj eller i meget høj grad har ambitioner om at gå ledervejen.

Samtidig er antallet af unge vokset med 100.000 fra 2005 til 2016, og af disse unge vælger en stigende andel at starte på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse, ligesom andelen af optagne unge på landets universiteter er vokset. Alle faktorer, der umiddelbart burde indikere, at flere unge er på vej til at besætte landets chefstole.

Ifølge Michael Uhrenholt afspejler faldet i yngre ledere dog vores arbejdsmarkedsudvikling.

”I dag afslutter mange mennesker deres uddannelser i en væsentlig senere alder end tidligere, men samtidig er pensionsalderen steget markant. På den måde hænger tingene sammen, og i det perspektiv er det ikke underligt, at mange unges lederdebut har rykket sig”, siger han.

Fakta: Danske ledere bliver ældre

Mens antallet af ledere under 35 år er faldet fra 12.045 til 9.152 i årene 2008 til 2018, er det samlede antal af danske ledere til gengæld steget. Hvor der i 2008 var 94.595 danske ledere, lå antallet i 2018 på 108.617 – altså en stigning på knap 15 procent. Det viser tallene fra Danmark statistik, der dækker over lønmodtagere med ledelsesarbejde – det vil sige typisk funktionæransatte og ikke selvstændige.