Medlemsbetingelser – Networking

5. maj 2022

Hvad kan du forvente som medlem hos F5?


Medlemskab

Et medlemskab af F5 Networking er personligt, da medlemmerne er nøje udvalgt til den enkelte netværksgruppe. Som medlem af en netværksgruppe betaler du for en sæson ad gangen - men de fleste af vores medlemmer deltager så længe medlemskabet er relevant for deres professionelle udvikling. Hvis du får nye udfordringer og behov for en anden sparring end din aktuelle netværksgruppe giver mulighed for, har du mulighed for at skifte netværksgruppe ved at tage kontakt til F5 Medlemsservice.

Medlemskabet af netværksgruppen er løbende, men kan opsiges skriftligt til F5 Medlemsservice ved udgangen af en medlemsperiode, senest 30 dage inden periodens sidste møde, så vi har tid til at finde en ny profil, der passer ind i gruppen. Vi sender en fornyelsesregning i god tid inden den nye medlemsperiode.

Som medlem af F5 Networking får du:

  • Deltagelse i et netværk i den aftalte periode
  • Artikler og indsigt fra magasinet F5 Update
  • Deltagelse i alle foredrag og konferencer fra bekræftelsesdato
  • Adgang til workbooks, som kan bruges til interne workshops
  • Adgang til F5 Matchmaking - få sparring om konkrete problemstillinger med medlemmer på tværs af F5’s netværksgrupper

Afvikling af netværksmøder

F5 ApS forbeholder sig ret til at ændre mødedato, mødetid, mødested og format, såfremt det skønnes nødvendigt af hensyn til gruppen.


Deling af oplysninger

For at sikre optimalt udbytte af netværket deler vi udvalgte oplysninger med din netværksgruppe. Oplysningerne omfatter bl.a. kontaktoplysninger som virksomhed, stilling, LinkedIn-profil, e-mail og mobilnummer.


Betaling

Medlemskabet skal bekræftes af deltageren og er bindende for hele sæsonen. Betalingsbetingelserne er 8 dage netto, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling påføres 2 pct. i morarenter månedligt, ligesom der ved rykning påføres et rykkergebyr. Ved afmelding i en medlemsperiode refunderes indbetalingen ikke. Eventuelle tvister skal afgøres ved Københavns Byret.