Medlemsbetingelser – Networking

10. Oktober 2023

Hvad kan du forvente som medlem hos F5?


Medlemskab

Et medlemskab af F5 ApS er personligt, da medlemmerne er nøje udvalgt til den enkelte netværksgruppe. Her skabes langvarige relationer, bliver skabt inspiration til udvikling og udveksles erfaringer, så vi sammen kan styrke dansk erhvervsliv.

Hvis du får nye udfordringer og behov for en anden sparring, end din aktuelle netværksgruppe giver mulighed for, har du mulighed for at skifte netværksgruppe ved at tage kontakt til F5 Medlemsservice. Du har sikret din plads i netværksgruppen indtil du enten vælger at skifte netværksgruppe eller vælger at opsige medlemskabet. Medlemskabet skal opsiges skriftligt senest 30 dage inden periodens sidste møde, så vi har tid til at finde en ny profil, der passer ind i gruppen. Vi sender en fornyelsesregning i god tid inden den nye medlemsperiode.


Som medlem af F5 ApS får du:

  • Adgang til 5 årlige netværksmøder
  • Adgang til F5 Box-konferencer i København og Aarhus
  • Adgang til F5 Focus-foredrag
  • Adgang til sparring om konkrete problemstillinger med medlemmer på tværs af F5’s netværksgrupper

Afvikling af netværksmøder

F5 ApS forbeholder sig ret til at ændre mødedato, mødetid, mødested og format, såfremt det skønnes nødvendigt for at kunne afvikle mødet.

Såfremt der foreligger umulighed i forhold til afvikling af et netværksmøde – fx på grund af COVID-19 eller tilsvarende særlige omstændigheder, vil F5 ApS til enhver tid bestræbe sig på at udskyde eller flytte mødet, tilbyde mødet som online-afvikling eller lignende. Kun i særlige tilfælde kan en aflysning komme på tale. Såfremt der aflyses på baggrund af umulighed, har kunden ikke ret til kompensation, hverken fra F5 ApS eller associerede partnere.


Deling af oplysninger

For at sikre optimalt udbytte af netværket, deler vi udvalgte oplysninger med din netværksgruppe. Oplysningerne omfatter bl.a. en kompetenceoversigt som eksempelvis indeholder virksomhed, stilling, LinkedIn-profil, e-mail og mobilnummer.


Betaling

Medlemskabet er bindende fra, at medlemmet har bekræftet deltagelse og er bindende, indtil medlemmet skriftligt melder sig ud. Betalingsbetingelserne er normalt 8 dage netto, medmindre andet er aftalt. Ved for sen betaling påføres 2 pct. i morarenter månedligt, ligesom der ved rykning påføres et rykkergebyr på 100 kr. Ved afmelding i en medlemsperiode refunderes indbetalingen ikke. Eventuelle tvister skal afgøres ved Københavns Byret.


Forrige medlemsbetingelser