OFFENTLIG LEDELSE 5

FÅ REDSKABERNE TIL AT UDNYTTE MULIGHEDERNE

Den offentlige sektor er i forandring. Det går ikke længere at løse opgaverne, som man altid har gjort. Det stiller især nye krav til teamledere, der skal udfordre de vante arbejdsgange.


Ledere skal flytte fokus fra, hvordan medarbejderne løser opgaverne, til at åbne op for en løbende samtale med borgere og medarbejdere om, hvad der skaber værdi.


Det handler om kerneopgaven. Den gode leder og den gode måde at lede på styres af opgaven. Ikke omvendt. Lederen skal bl.a. skabe retning og mening for medarbejderne, koordinere på tværs af organisationen for at undgå dobbeltarbejde og sikre sammenhængen mellem det, som teamet laver, og organisationens retning.


Få redskaberne til at udnytte mulighederne

I netværket arbejder vi med, hvordan du som teamleder kan bryde ud af den mentale “det kan vi ikke” spændetrøje og i stedet for gribe mulighederne. Vi går praktisk til værks for at forstå, hvad dine kerneopgaver er, og hvordan du ændrer dit ledelsesfokus til også at omfatte borgernes behov.

Network Director

LOTTE LYKKEGAARD LAURSEN

Lotte Lykkegaard Laursen er erhvervspsykologisk konsulent og har i mere end ti år udviklet ledere og organisationer til at få det bedste ud af de menneskelige ressourcer i organisationerne, skabe unikke løsninger og realisere ambitiøse mål.


Lotte har faciliteret professionelle topledernetværk siden 2012 og er medforfatter til bøger om ledelse, erhvervspsykologi og ”Psychology of Mind”. Bl.a.: ”Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer” (2018) og ”Livet har dig – Seksten fortællinger om vejen fra styring og kontrol til nærvær og trivsel” (2019) og ”Livet har dig altid – Mental sundhed i et nyt psykologisk perspektiv” (2020).

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Ledertrivsel

Betydningen af at trives som leder er afgørende. Din trivsel har betydning for din organisation. Men at skulle trives som leder for at skabe en succesfuld organisation kan let blive endnu et pres i en hverdag, der i forvejen er ledsaget af stort ansvar, lange arbejdstider, svære beslutninger og konstante forventninger om præstation.

Ensomhed i ledelse

Ensomhed i ledelse – ensomhed er ikke et nyt fænomen, tværtimod kan det siges at være en del af det at være menneske. Men når så mange ledere i dag oplever, at ensomheden påvirker deres præstation negativt, må vi spørge os selv: hvor ensom bør jeg være?

Tiltrækning/fastholdelse gennem autentisk nærværende ledelse

Der er efterspørgsel på kvalificerede medarbejdere. Alle ønsker at tiltrække de ressourcestærke, motiverede og fagligt kompetente medarbejdere, som ønsker at bidrage til virksomhedens vækst og forblive i virksomheden.

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?