OFFENTLIG LEDELSE 6

NÆRVÆRENDE LEDELSE PÅ AFSTAND

Det er vores fokus i dette netværk. For område- og distriktsledere i det offentlige er denne disciplin dog ikke blevet lettere de seneste år; kravene og kompleksiteten stiger. Der skal ledes strategisk med fokus på praksis, og store forandringer skal forankres. Det fordrer, at der ledes på nye måder. Der skal ledes over afstande; strategisk, geografisk, fagligt og politisk, hvis du skal lykkes som områdeleder.


Der skal ledes efter kerneopgaven, frem for tilfredse medarbejdere. Der skal ledes efter succes frem for standarder – og dét er netværkets fokus. Resultaterne skabes gennem dine ledere. Det sker ikke af sig selv, men fordrer, at fokus flyttes fra administration til fælles motivation.


Målet med dette netværk er at give områdeledere et forum, hvor det er muligt at dele erfaringer og best practice samt at få konkrete redskaber til at løse de aktuelle ledelsesudfordringer i dagligdagen.


Hvis du er interesseret i, hvordan du kan udforske, udfordre, udvikle og udvide dit ledelsesrum, med fokus på gennem dine ledere at skabe forandring og forankring i organisationen, så er dette det rette netværk for dig.

Network Director

ANDERS SENECA

Anders Seneca er til daglig direktør i konsulentfirmaet Dogmekompagniet.

Her hjælper og inspirerer han både offentlige og private organisationer med at forankre forandring gennem foredrag, workshops, udviklingsprocesser, teamcoaching og ledersparring. Han har fokus på, hvordan man kan forandre, forankre og løse kerneopgaven gennem strategisk og praktisk ledelse.


Anders Seneca har tidligere været leder i den offentlige sektor i 10 år. Han kender derfor indgående til de vilkårlige udfordringer og udfordrende vilkår blandt ledere i det offentlige.


Anders har som skribent været med til at præge måden, hvorpå der tænkes ledelse i den offentlige sektor og har skrevet flere populære bøger. Blandt andet bestsellere som ”Løs din Kerneopgave”, ”Kend din Kerneopgave” samt senest ”Kerneopgaven i krise”.


Anders er uddannet i statskundskab og teoretisk antropologi ved Aarhus Universitet.

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Håndtering af mentalt pres

Vi zoomer ind på, hvad forskningen og empirien siger i forhold til mentalt arbejdspres og stressmanagement. Hvordan forebygger vi det, hvordan spotter vi det, inden det er for sent? Hvordan spiller menneskelig kommunikation og perception sammen med belastningspsykologien?

Vilde problemer og nytænkning af organisation

Er det organisationen, der matcher kerneopgaven – eller er det snarere omvendt? Vi ser nærmere på, hvordan vi ved at tilgå, tænke og navnlig handle organisation på ny måde, kan skabe nye løsninger på vilde problemer.

Distanceledelse

Enhver leder kender udfordringen af at skulle være til stede og fraværende på én og samme tid. Distanceledelse er en naturlig del af lederskabet, men kan udfordre nærvær, sociale relationer og kulturen på arbejdspladsen.

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?