OFFENTLIG LEDELSE VEST 2

LEDERROLLEN I DEN OFFENTLIGE SEKTOR STILLER STORE KRAV …

… om menneskelig fleksibilitet og refleksion. Der er mange modstridende hensyn, som kalder på ledelse – og ofte peger disse hensyn i forskellige retninger. Jobbet som leder kræver både politisk tæft, stærk faglig indsigt, menneskeligt nærvær og nytænkning. Alt dette i en kontekst med færre ressourcer og flere krav. Borgerne forventer stærk faglighed, og de politiske vilkår kræver evner til både resultatskabelse, effektivisering og opbygning af en faglig kultur, der kan håndtere politiske, økonomiske og faglige målsætninger – side om side.


Målet med dette netværk er at give offentlige ledere et forum, hvor det er muligt at dele erfaringer og best practice samt at få sparring og konkrete redskaber til at løse de aktuelle ledelsesudfordringer i dagligdagen.


Medlemmerne i netværket har solid ledelseserfaring og mod på at udfordre hinanden og skabe fælles refleksioner og udvikling af eget lederskab. Hvis du er interesseret i, hvordan du kan få leder-kollegiale refleksioner og fælles udforskning af mulighederne i de komplekse problemstillinger i dit lederskab, så er dette det rette netværk for dig.

Network Director

LOTTE LÜSCHER

Lotte Lüschers passion er ledelse og de mange paradokser og ydspres som ledere skal tumle med i deres praksis. Hun har gennem hele sin karriere forsket i ledelse og arbejdet som erhvervspsykolog.


Hun har en ph.d. i ledelse fra BSS og LEGO og er forfatter til en række bøger og artikler om ledelse, blandt andet “Ledelse gennem paradokset – om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet” (2012) og bogen “Lederen mellem Tvivl og handlekraft – om paradokser i det personlige lederskab”, som blev kåret som årets ledelsesbog i 2018

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Sparring på mit strategiske lederskab

Vi bruger mødet til at få mere sparring af hinanden og lære af hinandens eksempler, så vi arbejder med de problematikker, I selv er optaget af i jeres lederskab.

Ledertrivsel

Hvad er afgørende for, at man som leder finder balance i lederlivet, der ofte byder på alenehed, dilemmaer og paradokser, som skal håndteres og navigeres i? Få konkret inspiration til, hvordan du holder balancen og styrker din mentale sundhed.

Gode møder
  • Hvordan du kommer godt fra start?
  • Sådan sætter du gode mødemål
  • Rollen som facilitator og mødeleder
  • Sådan skaber du god energi og motivation på mødet
  • Mødefacilitering: Kunsten at afbryde og lede samtalen tilbage på sporet
  • Hvilke møder er gode, nødvendige og aktuelle – og hvilke er ikke?
  • Metoder til intervention, når det er nødvendigt.
Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?