RETHINKING EDUCATION VEST

DIALOG PÅ TVÆRS AF INSTITUTIONERNE

Uddannelsesdanmark har gennemgået store forandringer de seneste år. Der bliver efterspurgt mere effektivitet, datadrevet ledelse og kodning på skoleskemaet, og samtidig skal sektoren tilpasse sig flere statslige styringskrav. Det stiller flere og nye krav til lederen, som både skal bevare overblikket, søge nye løsninger og motivere medarbejdere. Hvordan skaber man sammenhæng mellem de politiske målsætninger og arbejdet med at fremme læring? Og hvordan forener man som leder kontinuitet og forandringsvillighed?


Dialog på tværs af institutionerne
Vi bliver nødt til at tænke ud af boksen og blive ved med at være innovative for at kunne levere kvalitative løsninger trods de knappe ressourcer, vi har til rådighed. Derfor vil vi i dette netværk skabe dialog og viden om uddannelse på tværs af institutionerne, så vi kan lære af hinandens erfaringer og styrke samarbejdet. På den måde sikrer vi, at de kommende generationer oplever en stærkere uddannelsessektor, hvor der er sammenhæng mellem uddannelse og erhvervsliv.

Network Director

SØREN THORBORG

Søren Thorborg er en erfaren kommunal leder med en baggrund som lærer, skoleleder, pædagogisk konsulent og underviser på læreruddannelsen. Han har arbejdet som skolechef i Køge Kommune i over 15 år og har bidraget til at styrke lederudvikling, samarbejde og udvikling af kerneydelsens kvalitet.


Han har gennemført mange rådgivningsforløb for ledere og mellemledere og har planlagt og gennemført temadage, projektforløb og udviklingsindsatser. Søren er en del af det internationale netværk for procesfacilitatorer, Art of Hosting, og har etableret Thorborg Transformation for at bidrage til ledere og organisationers udviklingsprocesser, samarbejde og strategiske positionering og implementering.

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Lederen som facilitator

Bliv bedre til at facilitere ideer og forandringer i din organisation. Facilitering er en del af mange lederes hverdag, men de færreste er klædt på til kunsten at lede effektfulde møder med motiverede medarbejdere.

Distribueret Ledelse

Distribueret ledelse betegner det fænomen, at medarbejdere påtager sig opgaver, der traditionelt har hørt til på ledelsens bord. Det centrale budskab i distribueret ledelse er, at ledelsen skal dele den samlede opgave med drift og udvikling.

Ledelse af en professionel uenighedskultur med fokus på faglig friktion som udviklingsbenzin

Hvordan udnytter man forskellige perspektiver til at styrke en læringskultur? Vi arbejder med de virksomme mekanismer, som understøtter den organisatoriske tillidsopbygning.


Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?