STRATEGISK OFFENTLIG LEDELSE ØST 2

AT VÆRE STRATEGISK LEDER INDEBÆRER …

... at bane vej for fælles handling i sådanne spændingsfelter. Det betyder et livslangt arbejde med at udvikle et nuanceret billede af sit ledelsesmæssige handlerum, af organisationen og sig selv.


Formålet med netværket er at skabe inspirerende læreprocesser for offentlige ledere. Netværket tilbyder forståelse af de dynamikker, der kende-tegner området, ved at tilbyde redskaber til at håndtere medlemmernes udfordringer og ved at opdyrke gode sparringsrelationer mellem medlemmerne.

Network Director

LOTTE LÜSCHER

Lotte Lüschers passion er ledelse og de mange paradokser og ydspres som ledere skal tumle med i deres praksis. Hun har gennem hele sin karriere forsket i ledelse og arbejdet som erhvervspsykolog.


Hun har en ph.d. i ledelse fra BSS og LEGO og er forfatter til en række bøger og artikler om ledelse, blandt andet “Ledelse gennem paradokset – om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet” (2012) og bogen “Lederen mellem Tvivl og handlekraft – om paradokser i det personlige lederskab”, som blev kåret som årets ledelsesbog i 2018

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Sparring på mit strategiske lederskab

Vi sparrer med hinanden og lærer af hinandens eksempler, så vi arbejder med de problematikker, I selv er optaget af i jeres lederskab.


Ledertrivsel

Hvad er afgørende for, at man som leder finder balance i lederlivet, der ofte byder på alenehed, dilemmaer og paradokser, som skal håndteres og navigeres i? Få konkret inspiration til, hvordan du holder balancen og styrker din mentale sundhed.

Møder med effekt
  • Hvordan du kommer godt fra start?
  • Sådan sætter du gode mødemål
  • Rollen som facilitator og mødeleder
  • Sådan skaber du god energi og motivation på mødet
  • Mødefacilitering: Kunsten at afbryde og lede samtalen tilbage på sporet
  • Hvilke møder er gode, nødvendige og aktuelle – og hvilke er ikke?
  • Metoder til intervention, når det er nødvendigt.
Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?