STRATEGISK OFFENTLIG LEDELSE VEST

SOM OFFENTLIG STRATEGISK LEDER SKAL DU …

… håndtere svære spændingsfelter og balancer. Du skal være fleksibel og imødekommende over for skiftende ønsker hos politikere og omverdenen samtidig med, at du skaber stabile og gennemskuelige arbejdsbetingelser for organisationens ledere og medarbejdere. Du skal være åben for tværgående samarbejde med andre organisationer og sektorer samtidig med, at du står til ansvar inden for dit eget forvaltningshierarki. Derudover skal du selv være tydelig og ansvarstagende som leder, men også kunne give plads og spille en mere faciliterende og understøttende rolle.


At være strategisk leder indebærer at bane vej for fælles handling i sådanne spændingsfelter. Det betyder et livslangt arbejde med at udvikle et nuanceret billede af sit ledelsesmæssige handlerum, af organisationen og sig selv.


Formålet med netværket er at skabe inspirerende læreprocesser for offentlige ledere. Netværket tilbyder forståelse af de dynamikker, der kendetegner området, ved at tilbyde redskaber til at håndtere medlemmernes udfordringer og ved at opdyrke gode sparringsrelationer mellem medlemmerne.

Network Director

ANDERS SENECA

Anders Seneca er til daglig direktør i konsulentfirmaet Dogmekompagniet.

Her hjælper og inspirerer han både offentlige og private organisationer med at forankre forandring gennem foredrag, workshops, udviklingsprocesser, teamcoaching og ledersparring. Han har fokus på, hvordan man kan forandre, forankre og løse kerneopgaven gennem strategisk og praktisk ledelse.


Anders Seneca har tidligere været leder i den offentlige sektor i 10 år. Han kender derfor indgående til de vilkårlige udfordringer og udfordrende vilkår blandt ledere i det offentlige.


Anders har som skribent været med til at præge måden, hvorpå der tænkes ledelse i den offentlige sektor og har skrevet flere populære bøger. Blandt andet bestsellere som ”Løs din Kerneopgave”, ”Kend din Kerneopgave” samt senest ”Kerneopgaven i krise”.


Anders er uddannet i statskundskab og teoretisk antropologi ved Aarhus Universitet.

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

At lede efter talent

Talent fremmes af strategisk og praktisk ledelse og dagens oplæg vil udfordre, udforske og udvikle, hvordan vi som ledere tilgår talent i egen organisation.

At lede generation Z

Vi bliver klogere på hinandens generationer, så du som leder får blik for, hvordan du leder generation Z, ikke mindst udfordringerne ift. rekruttering, talentudvikling, motivation og fastholdelse.

Distanceledelse

Enhver leder kender udfordringen af at skulle være til stede og fraværende på én og samme tid. Distanceledelse er en naturlig del af lederskabet, men kan udfordre nærvær, sociale relationer og kulturen på arbejdspladsen.

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?