STRATEGISK PERSONALELEDELSE ØST

SOM LEDER I DEN OFFENTLIGE SEKTOR, SKAL MAN KUNNE …

… navigere under en massiv omskiftelighed og med krav, der fortsat virker mere komplekse, mangfoldige og modsætningsfyldte.


Når det kommer til personaleledelse, er det essentielt at se på, hvor meget man skal lede “det hele menneske”, og hvornår det er passende at fokusere mest på opgaveløsningen og den professionelle del. Hvor tæt skal man være på sine medarbejdere – og hvornår er forbindelsen blevet for tynd? Hvor meget skal man styre – og hvor meget skal man støtte? –Hvordan balancerer man mellem tillid og kontrol? Spørgsmålene er mange, og de éntydige svar er få.


I dette netværk får du mulighed for at undersøge konkrete spørgsmål og problematikker, der relaterer sig til personaleledelse i offentlige organisationer. Vi fokuserer på ledelse af medarbejdere såvel som ledelse af ledere for uanset ledelsesniveau, indeholder lederjobbet emner af organisationspsykologisk karakter, når det er de menneskelige aspekter, der er i spil.


Netværket vil bestå af mindre oplæg med mulighed for at netværke, sparre, udforske og lade dig inspirere til de ledelsesmæssige opgaver, du selv står med i din egen organisation. Hvis du giver noget af dig selv til dette netværk, får du meget igen.

Network Director

ANDERS SENECA

Anders Seneca er til daglig direktør i konsulentfirmaet Dogmekompagniet.

Her hjælper og inspirerer han både offentlige og private organisationer med at forankre forandring gennem foredrag, workshops, udviklingsprocesser, teamcoaching og ledersparring. Han har fokus på, hvordan man kan forandre, forankre og løse kerneopgaven gennem strategisk og praktisk ledelse.


Anders Seneca har tidligere været leder i den offentlige sektor i 10 år. Han kender derfor indgående til de vilkårlige udfordringer og udfordrende vilkår blandt ledere i det offentlige.


Anders har som skribent været med til at præge måden, hvorpå der tænkes ledelse i den offentlige sektor og har skrevet flere populære bøger. Blandt andet bestsellere som ”Løs din Kerneopgave”, ”Kend din Kerneopgave” samt senest ”Kerneopgaven i krise”.


Anders er uddannet i statskundskab og teoretisk antropologi ved Aarhus Universitet.

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Tvivl og paradokser i ledelse

Du får inspiration til, hvordan du som leder kan forholde dig til og arbejde med de paradoksale krav i lederrollen, ligesom han vil udfolde, hvordan de to lederdyder tvivl og handlekraft kan og skal berige hinanden i dit lederskab.

Leder - led din leder

Spørgsmålene vi sammen bliver klogere på er bl.a:

  • Hvorfor er der behov for ledelse, også i fremtiden?
  • Hvordan er lederens rolle ift. at gøre kerneopgaven konkret?
  • Hvordan kan du lede din leder bedre?
  • Hvad skal vi holde op med, hvis vi skal lykkes bedre som ledere?
Nærværende ledelse - på afstand!

Enhver leder kender udfordringen med at skulle være til stede og fraværende på én og samme tid. Distanceledelse er en naturlig del af lederskabet, men kan udfordre nærvær, sociale relationer og kulturen på arbejdspladsen.

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?