STRATEGISK PERSONALELEDELSE VEST

LEDELSE AF PERSONALE I DEN OFFENTLIGE SEKTOR …

… kræver meget af ledere i dag. Hvor meget skal man gå ind i ledelse af ”det hele menneske”, og hvornår er det passende at fokusere mest på opgaveløsningen og den professionelle del? – Hvor tæt skal man være på sine medarbejdere – og hvornår er forbindelsen blevet for tynd? Hvor meget skal man styre – og hvor meget skal man støtte? – Hvordan balancerer man mellem tillid og kontrol? Spørgsmålene er mange, og de éntydige svar er få.


I dette netværk får du mulighed for at undersøge konkrete spørgsmål og problematikker, der relaterer sig til personaleledelse i offentlige organisationer. Vi fokuserer på ledelse af medarbejdere såvel som ledelse af ledere for uanset ledelsesniveau, indeholder lederjobbet emner af organisations-psykologisk karakter, når det er de menneskelige aspekter, der er i spil.


Netværket vil bestå af mindre oplæg med mulighed for at netværke, sparre, udforske og lade dig inspirere til de ledelsesmæssige opgaver, du selv står med i din egen organsation. Hvis du giver noget af dig selv til dette netværk, får du meget igen.

Network Director

LOTTE LÜSCHER

Lotte Lüschers passion er ledelse og de mange paradokser og ydspres som ledere skal tumle med i deres praksis. Hun har gennem hele sin karriere forsket i ledelse og arbejdet som erhvervspsykolog.


Hun har en ph.d. i ledelse fra BSS og LEGO og er forfatter til en række bøger og artikler om ledelse, blandt andet “Ledelse gennem paradokset – om ledelsesmæssig handlekraft i organisatorisk kompleksitet” (2012) og bogen “Lederen mellem Tvivl og handlekraft – om paradokser i det personlige lederskab”, som blev kåret som årets ledelsesbog i 2018

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Sparring på mit strategiske lederskab

Vi sparrer med hinanden og lærer af hinandens eksempler, så vi arbejder med de problematikker, I selv er optaget af i jeres lederskab.

Ledertrivsel

Hvad er afgørende for, at man som leder finder balance i lederlivet, der ofte byder på alenehed, dilemmaer og paradokser, som skal håndteres og navigeres i? Få konkret inspiration til, hvordan du holder balancen og styrker din mentale sundhed.

Møder med effekt
  • Hvordan du kommer godt fra start?
  • Sådan sætter du gode mødemål
  • Rollen som facilitator og mødeleder
  • Sådan skaber du god energi og motivation på mødet
  • Mødefacilitering: Kunsten at afbryde og lede samtalen tilbage på sporet
  • Hvilke møder er gode, nødvendige og aktuelle – og hvilke er ikke?
  • Metoder til intervention, når det er nødvendigt.
Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?