FINANCE LEADERSHIP

STIGENDE COMPLIANCEKRAV, LAVRENTEMILJØ OG KAMP …

…om de dygtige medarbejdere udfordrer økonomichefens rolle. I stedet for at være talknuser skal økonomichefen involveres i forretningsudviklingen og fungere som en proaktiv sparringspartner, der udfordrer ledelsen og CEO’en i forhold til strategi og investeringer. Det kræver en økonomichef med strategiske kompetencer.

Økonomichefen skal fremover have et mindset som en tværorganisatorisk brobygger og evnerne til at demonstrere den værdi, som økonomifunktionen skaber. Alt imens skal økonomichefen fokusere på og have tillid til teamet, så dygtige medarbejdere ikke blot sætter finance på agendaen, men også skaber reel impact i virksomheden.

Et ledelsesperspektiv på økonomichefens rolle

I netværket ser vi på, hvordan du kan udvikle dine medarbejdere og selv spille en mere strategisk rolle i virksomheden. Vi ser også på, hvordan du kan bruge din viden til at understøtte virksomhedens vækst, og hvordan du kan bruge strategisk ledelse i dit daglige arbejde.

Network Director

STEFFEN LÖFVALL

Steffen Löfvall har arbejdet i den finansielle sektor siden 1997 bl.a. som ekstern konsulent indenfor digital forretningsudvikling og omstilling i Nykredit. Han har skrevet en ErhvervsPhD-afhandling om strategi og itdrevne forandringsprocesser. Til dagligt er Steffen rådgiver, underviser, forfatter og ekstern lektor på CBS og IT-Universitetet.

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de sidste år:

Team-performance, teamledelse og krisehåndtering

Team-performance har altid haft en central rolle i organisatorisk succes, men i den nuværende tid ser vi øget fokus på dette område af flere grunde.

Strategisk anvendelse af kunstig intelligens i økonomi- og finansfunktionen

Vi tager fat på, hvordan kunstig intelligens (KI) i bred forstand kan anvendes strategisk i organisationer (og specifikt i økonomi- og finansfunktionen).

De unge viser vejen til fremtiden

Det faglige tema handler om at lede, tiltrække og fastholde yngre medarbejdere. Oplægsholder og debattør Emilia van Hauen gæster netværksgruppen og beskriver gennem historier og eksempler, hvad der driver og motiverer de nye generationer på arbejdsmarkedet.

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?