FRA DRIFT TIL STRATEGI

VIDEN OG SPARRING GIVER VARIGE LØSNINGER

Netværket ‘Fra Drift til Strategi’ er for dig, der står i krydsfeltet mellem det operationelle/taktiske og det strategiske niveau. Du er klar til at sparre med ledere på samme niveau for at få inspiration og værktøjer til at opnå et mere sikkert handlerum og et større ledelsesrum op imod det strategiske. Det gælder for strategien såvel som driften – det er ikke noget, vi har, men noget, vi gør.


Netværket giver dig metoder til at lede opad og til siden, samtidig med at du opnår et strategisk ledelsesperspektiv, der gør det muligt for dig at positionere dig selv til det næste trin i din ledelseskarriere.Viden og sparring giver varige løsninger

I netværket udfordrer vi systematisk problemerne og hinanden. Vi får gradvist mere viden og opnår erfaring gennem cases og gruppens kompetencer, gennem vedholdenhed og engagement kommer vi ind til kernen af emnerne og finder holdbare løsninger.

Network Director

LARS IB

Lars har gennem tiden uddannet mere end 1500 ledere, hvilket giver en både bred og dyb erfaring indenfor alle aspekter af ledelse.


Han er blandt Danmarks erfarne og passionerede strateger, og er ofte involveret i strategi- og forandringsprocesser i både store og små organisationer, og han bruges også som mentor for topledere.


Udover sit virke som direktør og rektor for Business Institute, bestrider Lars flere bestyrelsesposter.

Test

Tematikker

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de sidste år:

De nye generationer

Hvordan forbliver organisationen attraktiv for de nye generationer,
og hvad kan du som leder gøre for at imødekomme nye krav?

Aflæs ledelseskæden

Hvordan aflæser du ledelseskæden og forstår, hvordan ledelse
udøves bedst på de enkelte niveauer, så du opnår størst impact?

Oversæt til strategi i egen kontekst

Hvordan oversættes koncernstrategi og politikker til ’strategi i
egen kontekst’ for dermed at styrke egen position?

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?