HR – NEW REALITY

HR'S VÆRDI FOR MEDARBEJDERE OG ORGANISATIONEN

HR sidder med alle kortene på hånden for at skabe værdi for virksomheden. Det gælder for HR om at gentænke sin rolle og blive en funktion, der understøtter ledelsen og er med til at styrke organisationens konkurrenceevne.


HR-ledere skal se på, hvad organisationen kan gøre anderledes for at øge medarbejdernes kompetencer for performance. Hvordan kan nudging eksempelvis bruges til at sikre mere glade og effektive medarbejdere? Eller hvordan kan vi ændre vores arbejdspraksis for at fastholde og tiltrække nye medarbejdere?

Det kræver mod og nytænkning, hvis HR skal spille en mere strategisk rolle og være med til at adskille organisationen fra konkurrenterne, men det er også der, værdien ligger.


HR’s værdi for medarbejdere og organisationen
I netværket undersøger vi, hvordan HR med strategisk indsigt kan være med til at udvikle organisationen både i dag og i fremtiden. Det gør vi ved at udfordre traditionel HR og måden, vi tænker organisationer, medarbejdere og opgaveløsninger på.

Network Director

ANNETTE OTTO

Annette Otto har et stærkt fundament i sin direktions- og bestyrelseskarriere inden for en lang række brancher. Hun har en stærk trackrecord i forhold til netop at forløse potentialet og etablere de bedste rammer for samspillet mellem forretning og mennesker.


Annette har varetaget ledende stillinger indenfor HR, kommunikation, marketing, bæredygtighed og procesoptimering i virksomheder med meget forskellige markedspositioner indenfor både B2C og B2B og har mere end 15 år erfaring fra direktioner.

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Diversitet og inklusion

Diversitet og inklusion er afgørende for en organisations succes, da det bringer forskellige perspektiver og ideer sammen, fremmer innovation og skaber en kultur, hvor alle kan trives og bidrage fuldt ud.

Selvledende organisationer

Selvledende organisationer arbejder for netop at motivation hos medarbejderne og sikre, at lederne ikke bliver flaskehalse. Det kræver nye måder at arbejde på, og det kræver også klare rammer for, at det ikke ender i kaos.

De unge generationer og strategi

Fremtidens arbejdsplads og den hierarkiløse organisation er i gang med at blive defineret nu, hvor generationsskiftet er i fuld gang. Hvilket er ved at ændre alle arbejdspladser!

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?