HUMAN LEADERSHIP

HVILKE MENNESKELIGE OMKOSTNINGER …

… har det at være leder i en verden i konstant forandring? Hvordan sikrer man vedvarende høj kvalitet i ens ledelsesmæssige beslutningsprocesser samt effektiv læring af fejl? Hvilken rolle spiller den menneskelige hjernes opbygning for ens evne til at være den leder, man stræber efter at blive?


Ledere i en moderne digital tidsalder er stadig udstyret med en gammel hjerne, der fungerer efter nogle helt andre mekanismer og reaktionsmønstre, end de fleste er klar over. Det har store konsekvenser for den måde, vi arbejder på, lever på og ikke mindst reagerer på.


Et netværk, der skaber rum, rammer og ritualer for de rette refleksioner og relationer.
I netværket “Human Leadership” deltager du i en løbende proces, der hjælper dig med at implementere konklusionerne fra de seneste 40 års forskning indenfor vaner, adfærdsdesign, motivation og bevidsthedspsykologi i din ledelse. Målet er at hjælpe dig til at skabe sunde og effektive ledelsesvaner, der undgår, at ledelse bliver lidelse.

Network Director

LOTTE LYKKEGAARD LAURSEN

Lotte Lykkegaard Laursen er erhvervspsykologisk konsulent og har i mere end ti år udviklet ledere og organisationer til at få det bedste ud af de menneskelige ressourcer i organisationerne, skabe unikke løsninger og realisere ambitiøse mål.


Lotte har faciliteret professionelle topledernetværk siden 2012 og er medforfatter til bøger om ledelse, erhvervspsykologi og ”Psychology of Mind”. Bl.a.: ”Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer” (2018) og ”Livet har dig – Seksten fortællinger om vejen fra styring og kontrol til nærvær og trivsel” (2019) og ”Livet har dig altid – Mental sundhed i et nyt psykologisk perspektiv” (2020).

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Teamdynamikker og ubevidst bias

Vi dykker ned i flokmentalitet og menneskets sande natur og alle de evolutionære træk i os, der gør, at vi kan udskyde og undlade beslutninger eller tage forhastede/ugennentænkte beslutninger.

Sårbarhed og mod

Sårbarhed som en anledning til at tale menneskelige aspekter i ledelse, i organisationsudvikling, i forhold til sig selv.


Klar kommunikation

Vi faciliterede diskussion/refleksion i forhold til jeres hverdag.


Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?