INNOVATION I VIRKELIGHEDEN VEST

INNOVATIONS-PROCESSENS MASKINRUM

Innovation handler ikke længere kun om den gode idé. Det handler lige så meget om mod og nytænkning. Mod til at tilpasse arbejdsgangen til nye kompetencer, bruge nye teknologier som et værktøj til at skabe nye produkter. Nytænkning af samarbejdet på tværs og kombinationen af partnerskaber og de interne ressourcer i organisationen. Det handler også om at få øje på nye sammenhænge og sætte viden sammen på nye måder.


Teknologiens eksponentielle udvikling kalder på et nyt mindset for at skabe innovative løsninger.


Det kræver en ny forståelse af brugerdrevet innovation og et indgående kendskab til brugerne, hvordan de handler, og hvordan de træffer valg, for at skabe nye og intelligente løsninger.


Innovationsprocessens maskinrum

I netværket undersøger vi, hvordan du kan inddrage omverdenen som en del af innovationsprocessen, hvordan datadrevne designmetoder kan bruges til produktudvikling og udvikling af forretningsmodeller, og hvordan du kan få endnu vildere idéer og omsætte dem i praksis.

Network Director

SUSANNE ODGAARD

Susanne Odgaard har de seneste 15 år arbejdet med innovation. Til dagligt er hun ejer og stifter af strategibureauet ”Institute of Innovative Thinking”, der hjælper organisationer med at skabe rammer, der fordrer innovation.


Tidligere har hun arbejdet med forretningsudvikling og innovationsstrategi i flere store internationale virksomheder som Intel, Samsung, Sony og Vodafone.

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

AI på speed: ChatGPT & GPT-4

Vi ser på den seneste nye fra research og medier om generative AI (fx. chatGPT, gpt-4) hvad er det egentlig teknologien er og kan? Hvad kan den ikke? Hvordan kan vi bringe den i spil i de kreative, innovative og udviklingsorienterede processer?

Udnyt din organisations digitaliseringspotentiale

Hvordan kan du lykkedes med at udnytte de store digitaliseringspotentialer og øge sandsynligheden for at lykkes med jeres kommende digitaliseringsinitiativer?

Kreativitet, inspiration og læring

Hvad er kreativitet egentlig? Hvordan holder vi os inspirerede? Og hvordan sikrer vi, at vores idebase er super solid hele tiden?

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?