LEADING WITH IMPACT

ET FRIRUM FOR VIDEN, SPARRING OG NYE LØSNINGER

Netværket ‘Leading with Impact’ er for dig, der har ambitioner om at udvikle dit lederskab og din virksomhed.


I en forandringsfyldt tid skal ledere i dag arbejde med et nyt mindset, der gør dem i stand til at håndtere komplekse og modstridende krav, konstante forandringer og træffe beslutninger på et mere usikkert grundlag end tidligere. Det kræver en leder, der står stærkt i sit lederskab, som har sig selv med i sine beslutninger og som formidler “Why” og retning med autenticitet og gennemslagskraft. Det handler om at håndtere relationer effektivt, at skabe tillid udad, opad såvel som nedad i organisationen, så strategien kommer ud og lever i hver en afkrog af organisationen.


I netværket undersøger vi, hvordan du kan styrke dit lederskab, skabe øget følgeskab, formidle dine visioner overbevisende og transformere din virksomhed, så I ikke bare er klar til morgendagens udfordringer, men også omfavner den.


Det gør vi ved at stille skarpt på tematikker som Leading with Purpose & Passion, transformationsledelse, mærkbar ledelse, digital transformation, fremtidens organisation, adfærds- & relationsledelse, bæredygtig ledelse og transition fra mellemleder til topleder.


Et frirum for viden, sparring og nye løsninger
I netværket får du effektiv sparring, nye idéer, problemknusning, drøftelse af dilemmaer og feedback fra andre ligesindede og tid til personlig refleksion. Du får et arbejdsrum til at tale åbent om erfaringer og udfordringer ved netop at skulle lede fra toppen af en virksomhed.


I netværket bliver I hinandens ’eksterne vidner’, hvor I kan se hinandens verdener udefra og sige de ting til hinanden, som ingen andre kan sige. For jo højere op i hierarkiet man som leder kommer, jo mere bliver ærlig feedback en mangelvare. At kunne være åben overfor lederkolleger i samme ’båd’ er en stor lettelse for mange ledere, der er med i et godt netværk.

Network Director

LOTTE LYKKEGAARD LAURSEN

Lotte Lykkegaard Laursen er erhvervspsykologisk konsulent og har i mere end ti år udviklet ledere og organisationer til at få det bedste ud af de menneskelige ressourcer i organisationerne, skabe unikke løsninger og realisere ambitiøse mål.


Lotte har faciliteret professionelle topledernetværk siden 2012 og er medforfatter til bøger om ledelse, erhvervspsykologi og ”Psychology of Mind”. Bl.a.: ”Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer” (2018) og ”Livet har dig – Seksten fortællinger om vejen fra styring og kontrol til nærvær og trivsel” (2019) og ”Livet har dig altid – Mental sundhed i et nyt psykologisk perspektiv” (2020).

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Future Ways of Working

Der er ingen tvivl om, at forretningsverdenen og den professionelle organisation forandrer sig. I en konstant foranderlig verden er der behov for at konstant tilpasse organisationen, kulturen og lederskabet, så man holder sig relevant for markedet og for medarbejderne.

Strategiimplementering

I en verden, der konstant udfordrer os med uforudsigelige veje, er strategi og dens korrekte implementering afgørende for at bevare organisationers identitet, retning og fokus. Når vi ser ind i fremtiden, møder vi en afgørende opgave: at opnå den rette balance mellem strategiformulering og den strategiske proces.

Styrk din ledelse på tværs af kulturelle skel – både i og på tværs af landegrænser

Samarbejde på tværs af kulturer er i dag en realitet for stadigt flere ledere. De kulturelle forskelle kan resultere i dyre misforståelser, lav produktivitet og afbrudte samarbejder, men de kan også skabe drive, innovation og nye perspektiver.

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?