LEDELSE I FORANDRING VEST

FOKUS PÅ BÆREDYGTIG LEDELSE

Alle virksomheder skal levere resultater – men paradoksalt nok stiller vores tilgang til performance-ledelse sig ofte i vejen for de optimale resultater. Klassisk performance management med myriader af KPI’er og kontrolsystemer ødelægger motivation, arbejdsglæde og trivsel; de giver ikke mening, men dræner energi. ”Hurtigere, højere, stærkere” fungerer ikke længere.


Men sådan behøver det ikke at være. Vi mennesker er designet til at ville gøre det godt, og når performance-ledelse tager afsæt i netop mennesket – medarbejderen, lederen, og deres relation – begynder vi at tappe ind i vores naturlige performancepotentiale.


Relationen er bærende for moderne performance, fordi virksomhedens resultater skabes af medarbejderne – i samarbejde.


Fokus på bæredygtig ledelse
I netværket arbejder vi med at udvikle vores ledelsespraksis til at matche moderne performance-udfordringer og muligheder. Vi ser på, hvordan du kan lede mere bæredygtigt med udgangspunkt i medarbejderne og på betydningen af indre motivation, tillid og nærvær i det daglige arbejde. Vi udfordrer den klassiske tilgang til performance management og diskuterer værdien i at arbejde ikke blot med systemer, men også kultur, mindset og adfærd.

Network Director

CLAUDIA LINDBY

Claudia Lindby har siden 2007 hjulpet ledere med at integrere menneskelige styrker i virksomhedens mål og retning. Til dagligt er hun selvstændig coach, mentor og rådgiver store og små såvel som danske og internationale virksomheder om lederudvikling og performance ledelse.


Tidligere har hun været Marketing Director, Business Development Director og Marketing VP i Carlsberg og Coca-Cola.

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Det gode tværkulturelle samarbejde – også på distancen

Vores forretningssystemer geares mere og mere til samarbejde på tværs af kulturer og afstand, om det så ”bare” er de nye kolleger i den virksomhed, vi overtager i Malmø, projekt-teamet, som sammensættes globalt, en outsourcing over østpå, et re-design af vores globale forsyningskæde …

Øget indflydelse - succes med din chef

Behovet for at præge strategierne, de overordnede prioriteringer og samarbejdet på tværs af organisationen stiger hos mange ledere, og "opad" er en udfordring, som ofte kommer op i vores netværks-diskussioner.

Fremtidens naturlige ledelse

Paradigmet naturlig ledelse, eller regenerativ ledelse, peger på nødvendigheden af at lede bæredygtigt og at indrette vores organisationer bæredygtigt. Den regenerative organisation er indrettet til at sikre, at vi går hjem fra arbejde med endnu mere energi, end da vi kom – samtidig med, at vi skaber optimale resultater.

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?