LEDELSE OG INNOVATION 1

DET INNOVATIVE LEDERSKAB

Hastighed, kompleksitet og uvished er for langt de fleste ledere i dag en hverdagsudfordring. Når gårsdagens løsninger allerede er forældet i morgen, er der brug for ledere, der har modet til at handle og forandre for at fremtidssikre organisationen, teamet og lederrollen.


Nøglen til succes ligger i at have blik for både de interne strukturer og eksterne tendenser. Det handler om, at ledere skal skabe et innovativt og kreativt mindset i organisationen for at kunne håndtere og tilpasse sig den omskiftelige hverdag. Det handler også om at turde vende det gængse på hovedet, bruge nysgerrighed til at udfordre vanetænkningen og gå nye veje.

I sidste ende ruster det ledere til at se nye markeder og muligheder, før de opstår, så de kan være på forkant med nye forretningsmodeller og arbejdsgange.


Det innovative lederskab

Netværket er din mulighed for at reflektere over eget lederskab i den innovative proces, og hvilken indflydelse det har på processen. Vi identificerer styrker og svagheder i din ledelse og finder i fællesskab frem til, hvordan du kan udvikle og tilpasse din ledelsesstil til den enkelte situation.

Network Director

ANDERS SENECA

Anders Seneca er til daglig direktør i konsulentfirmaet Dogmekompagniet.

Her hjælper og inspirerer han både offentlige og private organisationer med at forankre forandring gennem foredrag, workshops, udviklingsprocesser, teamcoaching og ledersparring. Han har fokus på, hvordan man kan forandre, forankre og løse kerneopgaven gennem strategisk og praktisk ledelse.


Anders Seneca har tidligere været leder i den offentlige sektor i 10 år. Han kender derfor indgående til de vilkårlige udfordringer og udfordrende vilkår blandt ledere i det offentlige.


Anders har som skribent været med til at præge måden, hvorpå der tænkes ledelse i den offentlige sektor og har skrevet flere populære bøger. Blandt andet bestsellere som ”Løs din Kerneopgave”, ”Kend din Kerneopgave” samt senest ”Kerneopgaven i krise”.


Anders er uddannet i statskundskab og teoretisk antropologi ved Aarhus Universitet.

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Vil AI erstatte lederen?

Vi belyser, hvilke implikationer kunstig intelligens får for ledelse fremadrettet.

Ledelse og organisation på nye måder

Afspejler vores organisering i virksomheden reelt nutidens og fremtidens fordring ift. opgaveløsningen? Hvordan kan vi nytænke ledelse, så det matcher fremtiden og ikke alene fortiden?

Lederens blinde plet - inklusion, diversitet & innovation

Diversitet og inklusion er blevet forretningskritisk, en forudsætning for innovation. Samtidig viser forskning, at vores ubevidste bias forhindrer os i at skabe inkluderende miljøer og høste værdien af diversitet.

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?