NEXT GENERATION LEADERSHIP

ET FRIRUM FOR VIDEN, SPARRING OG NYE LØSNINGER

Ledelse handler ikke længere kun om KPI’er. Det handler også om at have blik for den enkelte medarbejders motivation, kundernes behov og om at lede opad, nedad og på tværs. I en forandringsfyldt tid skal ledere i dag træffe beslutninger på et mere usikkert grundlag end før. Det kræver, at de klassiske ledelsesværktøjer bliver suppleret af nye greb som relationsledelse og designtænkning.


Performance management handler i dag ikke kun om, hvor godt medarbejderne performer, men også om at performe godt. Og her er sparring vigtigere end feedback. Lederen skal kigge på kundernes behov, være mere eksperimenterende i sin arbejdsgang og lave prototyper i en fart, som ikke nødvendigvis er et resultat af flere års analyse.


Et frirum for viden, sparring og nye løsninger
I netværket ser vi på, hvordan du med tillid og forventningsafstemning kan håndtere tværgående relationer effektivt, og hvordan du kan skabe tillid opad såvel som nedad i organisationen, så strategien kommer ud i hver en afkrog af organisationen.

Network Director

LENE FLENSBORG

Lene Flensborg er psykolog med speciale i organisationspsykologi og har i 18 år arbejdet med det område. Hendes ekspertise er ledelses- og talentudvikling med stærkt fokus på at skabe udvikling i praksis.


I dag er Lene partner hos konsulenthuset ‘Organisation’ og har tidligere været partner i bureauet Resonans. Lene er forfatter til bøgerne ‘Håndbog i god ledelse’ og ‘Positiv psykologi på arbejde’.

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Paradoksledelse: At navigere i modstridende krav

Som leder står man ofte i en situation, hvor man skal jonglere med tilsyneladende modstridende krav. Du skal både sikre innovation og opretholde stabil og sikker drift, du skal både være både beslutsom og lydhør, du skal være en nærværende leder – og deltage i ledermøder fjernt fra dit team.

Ledelse og udvikling af virksomhedskulturen

Vi skal som ledere have opmærksomhed på organisationskulturen og derpå sætte fokus på, hvordan man kan udvikle kulturen gennem hverdags-ledelse.

Ledelse af kunstig intelligens

Med kunstig intelligens kan vi sætte robotter til at løse mange, også relativt komplicerede opgaver.

Hvad betyder det for ledelse fremover? Bliver det meget lettere, når maskiner løser opgaverne, og man ikke skal motivere og støtte arbejdskraften?

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?