NEXT GENERATION LEADERSHIP VEST

STRATEGISK TILGANG TIL LEDELSE

Mellemledere, der sidder i spændet mellem topledelsen og medarbejderne, har brug for strategiske evner. En ting er, at de skal lede medarbejderne og sørge for, at beslutninger fra toppen føres ud i virksomheden. Noget andet er, at de også skal sikre sig indflydelse opad og på tværs i organisationen for at give deres chef større beslutningsgrundlag og derved binde organisationen tættere sammen.


Det kræver, at ledere kan gennemskue alle de interesser, der er på spil, i organisationen, have menneskelig indsigt og tænke langsigtet med øje for resultatet.


Strategisk tilgang til ledelse

I netværket udfordrer vi lederrollen og ser på, hvordan du kan skabe tillid til chefen og blive en endnu vigtigere medarbejder, og hvordan du kan tage din viden og erfaring med op gennem systemet, så topledelsens beslutninger bliver truffet på et bredere grundlag. Vi styrker dine strategiske evner, dine evner til at forstå det psykologiske spil, magtstrukturerne og alliancerne, så du lettere finder vej til indflydelse.

Network Director

ANNETTE KLAUSEN BENGTSSON

Annette Klausen Bengtsson har i flere år været leder og rådgivet ledere i virksomheden Klausen & Bengtsson. Gennem sit arbejde har hun hjulpet ledere fra både små og store, som offentlige og private virksomheder. Velux, Vestas, SKAT og Nets er blandt kunderne.


Derudover er hun forfatter til bogen “At lede opad” og "Benspænd for mellemledere - sådan tackler du modstand".

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Mellemlederens spændingsfelt

Som mellemleder står du i krydspresset af modsatrettede forventninger, og du skal navigere i et svært felt, hvor det er afgørende, at du opnår maksimal indflydelse.

Hvis du ikke opnår stor indflydelse på beslutningsprocesserne i organisationen, risikerer du at blive reduceret til talerør for topledelsen, og det er der ikke meget power i.

Styrkebaseret ledelse

Vi fokuserer på det, vi har øje på, og derfor er der farligt at være for entydigt fokuseret på det, der ikke fungerer.

På mødet dykker vi ned i den styrkebaserede ledelse og går på opdagelse i, hvad den kan. Vi får værktøjer til at arbejde målrettet med styrkerne og derigennem opdrive en anden energi i teamet.

Krisehåndtering i hverdagen

Som leder er det din opgave at håndtere alle de små og store kriser, der dukker op i hverdagen. Kriser kan både være interne og eksterne, men fælles for begge er, at de skal håndteres.

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?