STRATEGISKE PROJEKTDIREKTØRER

SOM PROJEKTDIREKTØR SIDDER DU …

… med det overordnede ansvar for at projektet kommer i hus – til tiden, indenfor den økonomiske ramme og til kundens tilfredshed. Det kræver gode ledelsesevner at bevare overblikket over alle delene af projektet – muligvis på tværs af landegrænser og kulturer – og tillid til, at dine medarbejdere har styr på deres del af projektet, så alle delene i sidste ende kan samles og projektet er færdigt.


Den ekspontentielle udvikling indenfor teknologien er både en fordel og en ulempe. Det er blevet nemmere og hurtigere at kommunikere, men samtidig er det vigtigt at være tydelig i sin kommunikation, så misforståelser undgås. Nye projektstyringsprogrammer kommer hele tiden til, og det er vigtigt at holde sig opdateret, så du kan vejlede dine medarbejdere.


I netværket ser vi på, hvordan du med gennemslagskraft kommunikerer formålet med projekterne og får alle til at se meningen med opgaverne og hvordan de skal løses – uden at tabe nogle af trådene på vejen. Du får et fortroligt sparringsrum med ligesindede, der sidder med de samme udfordringer som dig.

Network Director

HANS ARNBJERG

Hans Arnbjerg har 25 års erfaring med projekter, programmer og porteføljer, hvor han har besat alle roller indenfor projektledelse. Hans stiftede Project-Governance i 2010 og har sidenhen bidraget til udvikling og implementering af mere end 80 projektkontorer (PMO-er). Han agerer ofte som sparringspartner og coach til Head of PMO. Derudover har Hans udviklet PMO Manager-uddannelsen i samarbejde med IDA.

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Digitalisering af porteføljestyringen

En af de store udfordringer i projektverdenen er, at vi med jævne mellemrum skal have topledelsen til at træffe vigtige beslutninger. Det kan være svært at overbevise dem om, at vores anbefalinger er den bedste vej fremad.

Fra strategi til initiativer og operationalisering

Hvordan kan vi være med til at gøre strategien lettere at gennemføre, og hvordan kan vi bidrage til at bryde strategien ned i konkrete initiativer, programmer og projekter?

Udvælgelse og prioritering af projekter

Projektudvælgelse og prioritering er noget vi SKAL hjælpe vores virksomhed med at blive god til.

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?