TRANSFORMING LEADERSHIP VEST

DISKUSSIONEN DER RUSKER OP I DIT LEDERSKAB

Hvad kræver det at være leder i dag, når store teknologiske og samfundsmæssige ændringer påvirker virksomheden? Bliver alt disruptet og eksponentielt? Eller skal der være fokus på bæredygtighed og klassiske værdier?


Ledere skal i dag arbejde med et nyt mindset, der gør dem i stand til at håndtere komplekse og modstridende krav og konstante forandringer. Det kræver en forståelse af, hvad der kan klares med en traditionel lineær tilgang til ledelse med faste mål, og hvordan man skifter til en langt mere åben tilgang til performance og forretning, når planlægning ikke slår til.


Diskussionen der rusker op i dit lederskab

I netværket undersøger vi, hvordan du kan transformere dit lederskab og din virksomhed, så I ikke bare er klar til morgendagens udfordringer, men også omfavner den og udnytter mulighederne. Det gør vi ved at stille skarpt på de bagvedliggende drivere til forandringer og fokusere på de dilemmaer og paradokser, som det er nødvendigt at tage stilling til for at lykkes.

Network Director

LARS IB

Lars har gennem tiden uddannet mere end 1500 ledere, hvilket giver en både bred og dyb erfaring indenfor alle aspekter af ledelse.


Han er blandt Danmarks erfarne og passionerede strateger, og er ofte involveret i strategi- og forandringsprocesser i både store og små organisationer, og han bruges også som mentor for topledere.


Udover sit virke som direktør og rektor for Business Institute, bestrider Lars flere bestyrelsesposter.

Test

TEMATIKKER

Som medlem kommer du på forkant med den nyeste viden og udvikling inden for ledelse. Her er et par eksempler på temaer, vi har behandlet i netværksgruppen i løbet af de seneste år:

Psykologisk tryghed hvor tid er den knappe faktor
  • Hvad er kernen i psykologisk tryghed?
  • Hvordan kan vi blive mere bevidste om den psykologiske tryghed i en ledergerning, hvor tid er en knap faktor?
4-dages uge - hvad er det for PanzerGlass?

Vi zoomer ind på begrebet 4-dages uge, som er et opgør med den eksisterende arbejdskultur. Men hvad betyder det egentlig, og hvordan kan der arbejdes med elementer i 4-dages ugen?

The Founder's Mentality

Vi dykker ned i, hvordan der kan sikres et ledelsesmæssigt ejerskab – selv i store organisationer.

Test

Vil du have hjælp til at finde den rette netværksgruppe?