lectureContent.image.alt

MAGT OG ALLIANCER – DET UUNDGÅELIGE SPIL PÅ LEDELSESGANGENE

med Martin Vith Ankerstjerne, Stine Bosse og Caroline Sehested

Product information

2.490,- ex. moms

Gratis for medlemmer

Kalkværksvej 12, 8000 Aarhus C

10. oktober 2023

13:00 - 17:00

På ledelsesgangen udfolder der sig et uundgåeligt magtspil, hvor der balanceres mellem hierarki og ambitioner. Magt er en afgørende faktor i mange organisationer og har stor betydning for, hvor stor indflydelse du har som leder.

Men hvordan kan du lære at navigere i dette komplekse spil og opnå indflydelse? Og samtidig sikre at magten forvaltes ordentligt?

Magtspillet kan føre til intern konkurrence mellem ledere, hvilket kan underminere organisationens overordnede mål. Omvendt kan magt og alliancer også være en kilde til innovation og fremdrift. Når ledere med forskellige kompetencer og perspektiver arbejder sammen, opstår der nye synergieffekter og det kan drive jeres arbejdsplads fremad.

Til konferencen dykker vi ned i en verden, hvor strategisk indflydelse og netværksopbygning kan afgøre dit lederskab. Vores talere vil dele deres ekspertise og give dig praktiske redskaber til at håndtere magt og alliancer på en etisk og effektiv måde.

Adresse: Turbinehallen, Kalkværksvej 12, 8000 Aarhus C

Formål:

Konferencen henvender sig til alle, som gerne vil påvirke andres adfærd ved at ændre omgivelserne, så de fremmer de ønskede valg.

Man kan med udbytte både deltage som enkeltperson eller tage sin kollega med og dele oplevelsen.

Udbytte:

  • Bliv skarpere på, hvordan du ændrer medarbejdernes adfærd
  • Få indblik i teorier om menneskets adfærd og biases
  • Metoder til at lette forandringsprocesser

Talere:

STINE BOSSE

En af Danmarks mest markante og prominente erhvervsprofiler. Stine Bosse er tidligere topchef for Tryg og har igennem årene haft en række fremtrædende bestyrelsesposter samt været en aktiv deltager i samfundsdebatten. Hun er en eftertragtet foredragsholder og bl.a. forfatter til to bøger, herunder 'Bossen – om balance i ledelse'. I sit professionelle virke er Stines fokus på at kanalisere økonomiske og menneskelige ressourcer derhen, hvor de skaber mest værdi. Og det kræver med hende egne ord “ansvarlig ledelse”. Foruden et imponerende CV, er Stine en eminent taler der formår at nå ud til alle på en indlevende, lærerig og ikke mindst underholdende måde.

MARTIN VITH ANKERSTJERNE

Baseret på sine erfaringer fra dansk politik, kommer tidligere særlig råd-giver og kampagnechef for Venstre, Martin Vith Ankerstjerne, med sine bud på, hvad der virker i spillet om magten. I sit oplæg vil Martin dels trække på egne erfaringer fra både politik og erhvervsliv, men også give et stra-tegisk perspektiv på, hvordan man kæmper magtkampen, herunder hvad der virker, og hvad der ikke gør. Martin er stifter og indehaver af bureauet Decisions, der rådgiver i krydsfeltet mellem politik og kommunikation.

CAROLINE HART SEHESTED

Magt og alliancer er ikke kun be-grænset til ledelsesgangene, men foregår i alle hjørner og kanter af organisationen – i det åbenlyse og i det skjulte. I paradokset mellem magt og alliancer følger på den ene side ansvarlighed og indflydelse og på den anden side magtmisbrug, som kan gennemsyre en organisa-tion og skabe mistrivsel og dårlig performance. Caroline Hart Sehested vil i dette oplæg bidrage til debatten ved at dele egne erfaringer samt give sit besyv med i forhold til, hvilke stra-tegiske greb der kan afværge mis-brug af magt og uhensigtsmæssige alliancer og i stedet udnytte den værdi, der følger med, når man formår at udøve ansvarlig og bæredygtig ledelse og fælleskabs-orienterede alliancer.