lectureContent.image.alt

MENTAL STYRKE - SÅDAN BEVARER DU DEN I PRESSEDE TIDER

med Katrine Sejersen-Permin, Nicolai Moltke-Leth og Alex Vanopslagh

Product information

2.490,- ex. moms

Gratis for medlemmer

Søren Kierkegaards Pl.1, 1221 København K

22. november 2023

14:00 - 18:00

Hør Alex Vanopslagh, Katrine Sejersen Permin og Nicolai Moltke-Leth fortælle om mental styrke, og hvordan du bevarer den i pressede situationer.

Konstante forandringer og et stadig højere pres på at lykkes præger vores arbejdsliv i dag. Som konsekvens oplever både medarbejdere og ledere i stadig højere grad symptomer på stress eller manglende trivsel i en grad, hvor det betegnes som en folkesygdom.

Men faktisk kan man opbygge en modstandskraft, der gør, at man bedre kan håndtere de mange forandringer, som uransageligt kommer vores vej i fremtiden og dermed trives bedre i hverdagen.

Til konferencen går vi i dybden med, hvordan man ved hjælp af værktøjer og erfaringer kan styrke sin egen og sine medarbejdernes mentale robusthed. Kom og lyt til tre spændende talere med hvert deres perspektiv.


Adresse: Den Sorte Diamant, Søren Kierkegaards Pl. 1, 1221 København K

Formål:

Konferencen henvender sig til alle, som gerne vil opbygge modstandskraft, så de bedre kan håndtere de mange forandringer og dermed trives bedre i hverdagen. Man kan med udbytte både deltage som enkeltperson eller tage sin kollega med og dele oplevelsen.

Udbytte:

  • Bliv skarpere på, hvordan du kan opbygge modstandskraft, så du bedre kan håndtere de mange forandringer, der præger vores arbejdsliv
  • Metoder til at styrke din egen og medarbejdernes mentale robusthed

Talere:

ALEX VANOPSLAGH

I 2020 gik Alex Vanopslagh ned med alvorlig stress, der kostede ham flere måneders sygemelding – en udsat position for en partileder for et parti i krise. Han kom dog stærkt tilbage, og i 2022 fik Liberal Alliance det bedste valg i partiets historie og gik fra tre til 14 mandater. Han for-tæller om, hvordan han selv kom ovenpå som leder og ikke mindst fandt styrken til at genrejse sit parti. Alex Vanopslagh, formand for Liberal Alliance, blev i 2017 valgt til Københavns Borgerrepræsentation og til Folketinget i 2019. Kun fire dage efter folketingsvalget, blev han – i en alder af blot 28 år – formand for partiet, da Anders Samuelsen valgte at trække sig. I marts 2023 fik han Berlingskes Fonsmarks pris på baggrund af kampagnen “Du kan godt”, hvor han var frontfigur.

KATRINE SEJERSEN-PERMIN

Der er vilkår, som du ikke kan gøre noget ved, og så er der de ting, som du kan løse. Men alt for ofte dvæler vi ved det, som vi ikke kan ændre, og det fører til bekymringer, der i værste fald kan ende i stress. Ved hjælp af handlingens kraft kan vi dog komme ud af stressen og de dårlige tankemønstre. Og selvom det lyder nemmere sagt end gjort, er det faktisk ganske håndterbart. Katrine Sejersen-Permin har en kandidat i pædagogisk psykologi og en master i positiv psykologi og har de seneste 15 år arbejdet med resiliens, forebyggelse og mental sundhed individuelt og i organisationer. I sit oplæg giver hun konkrete værktøjer til, hvordan man kan vinde over de dårlige tanker og dermed undgå stress – både på kort og lang sigt.

NICOLAI MOLTKE-LETH

For Nicolai Moltke-Leth var det at blive jægersoldat en drøm. Men at være jægersoldat udfordrer både psyken og fysikken og kræver, at ens robusthed er helt i top. Nicolai Moltke-Leth har siden sin tid i Jægerkorpset uddannet sig til sociolog og stiftet organisationen True North, som arbejder for, at unge skal finde styrken i dem selv, deres motivation, personlige lederskab og selvtillid. Hør ham fortælle, hvad der skal til for at sikre, at den psykologiske resiliens bevares livet igennem, og hvilke grundbehov du som leder skal opfylde for, at dine medarbejdere forbliver trygge, motiverede og mentalt robuste.