lectureContent.image.alt

KERNEOPGAVEN – SOM STRATEGISK LEDESTJERNE FOR UDVIKLING - AARHUS

Med Anders Seneca

Product information

5.000,- ex. moms

Ceresbyen 68A, 8000 Aarhus C

18. marts 2024

09:00 - 16:30

Dette kursus giver deltagerne en enestående mulighed for at dykke ned i kerneopgavens betydning. Ved at kombinere dybdegående workshops med faglige indlæg fra Anders Seneca udrustes deltagerne med de nødvendige værktøjer til effektivt at udforske, udvikle og udfordre tilgange til kerneopgaven. Kursisterne lærer at sætte kerneopgaven i centrum med erkendelsen af, at ægte trivsel opstår, når kerneopgaven er klar og konkret. Dette danner fundamentet for en fornyet arbejdsmiljøindsats og en stærkere tværfaglig samarbejdsånd. Endelig balancerer kurset mellem inspiration og refleksion for at sikre, at indsigter og ledelsesgreb ikke kun forbliver teoretiske, men omsættes til konkrete handlinger i hverdagens praksis.


Formål:

  • Dette kursus er designet til ledere og mellemledere på tværs af den offentlige og nær-offentlige sektor. Deltagerne har typisk institutionelt/center ansvar og borgernære ledelsesforpligtelser.
  • Ledergrupper, der prioriterer borgerens behov og rettigheder, søger gennemsigtighed og integritet i beslutningstagning, og som stræber efter kvalitet og forbedring i tjenestelevering.

Udbytte:

  • Kursisterne bliver certificeret i ledelse af kerneopgaven med tilhørende diplom
  • Deltagerne kan identificere og forløse kerneopgaven i deres egen organisation gennem en TEAM-tilgang, hvor de kan specificere Tilgang, Effekt, Ambition, og Målgruppe for opgaven
  • Deltagerne får færdigheder til at påvirke enkeltpersoners indsats til et professionelt arbejdsfællesskab, hvor kerneopgaven er fælles og bidrager til en styrket fælles identitet og fejring af fælles succeser
  • Deltagerne vil kunne anvende kerneopgaven som et redskab til at optimere tidsanvendelse, forbedre trivsel og effektivitet på arbejdspladsen, samtidig med at de udfordres til at overveje nye tiltag i arbejdsmiljøet og samarbejdet mellem faglighederne

Taler:

ANDERS SENECA

Anders Seneca er én af landets fremmeste eksperter i arbejdet med kerneopgaven, strategisk som praktisk. Anders Seneca stod fadder, da kerneopgaven opstod som begreb på de danske arbejdspladser. Han har gennem 14 år arbejdet strategisk og praktisk med kerneopgaven på offentlige arbejdspladser. Det har givet ham unikke indsigter, som han i bøger, foredrag og work-shops formidler til et bredt publikum. Med uddannelser i statskundskab og antropologi har Anders blik for kulturens dynamiske betydning på arbejdspladsen og ikke mindst kerne-opgavens særlige betydning for den fælles motivation. Anders Seneca har skrevet bøgerne "Kend din kerneopgave", "Hvad leder du efter" "Løs din kerneopgave" og "Kerneopgaven i krise".