lectureContent.image.alt
test

RASMUS MARK PEDERSEN

Forstår du den verden, du arbejder i?

Virksomheder, der kun tænker på bundlinjen, er ude af trit med den verden, de er en del af. Så klar er beskeden fra diversitetskonsulent Marie Valentin Beck, der opfordrer ledere til at tage fat på mindset og strategi.

Da jeg præsenterer Marie Valentin Beck for ordet etik, så skal hun lige smage lidt på det. For hvad mener jeg egentlig med etik, når vi taler om de valg, en leder tager? Er det miljøpåvirkning, klimaaftryk, bæredygtighed eller diversitet, som er det, hun har specialiseret sig i de seneste 15 år?

For virksomheder, organisationer og institutioner er der nemlig forskel på, hvordan etik bliver forstået og implementeret. Men det bunder alt sammen i det samme: Ledelsens forståelse af virkeligheden. Løfter vi et samfundsansvar?

“I dag fremstår det tonedøvt kun at tænke på bundlinjen, og de, der gør det, bliver også genstand for kritik. Det er simpelthen ude af trit med tiden. Omverdenen forlanger mere, så forhold dig til det som leder proaktivt, inden du bliver tvunget til det,” siger Marie Valentin Beck.

Megatrends i fokus

Virksomheder kommer til hende for at få en bredere forståelse af, hvad medarbejdere, samarbejdspartnere og kunder forventer indenfor diversitet og inklusion.

Men overordnet peger hun på tre megatrends, som man som leder i dag bliver nødt til at forholde sig samfundsansvarligt til:

  • Klimaet
  • Diversitet og inklusion
  • Digital ansvarlighed

Hun mener som minimum, at man bør overveje, hvordan ens strategi forholder sig til problemerne. Inden for hendes eget felt kræver det eksempelvis, at man som leder er opmærksom på uligheden i magt:

“Der er en samfundsmæssig magtulighed, som også kommer til syne i organisationer – den er historisk og kulturelt betinget, men med diversitet og inklusion kan man arbejde for at minimere dens betydning indenfor sine egne fire vægge,” fortæller hun.

Jeg spørger hende, hvordan man som halvskaldet, hvid mand lidt oppe i årene kan blive bedre til at lægge mærke til uligheden:

“Man kan starte med at reflektere over, hvordan man selv kom til tops. Udover at have arbejdet for det, forstås. Hvilke kort har jeg haft, som andre ikke har? Hvordan er jeg endt der, hvor jeg er? Hvilke dele af min identitet har hjulpet mig på vej,” siger hun og fortsætter:

“Men det er ikke nok, at vi alle sammen gør os individuelle overvejelser og udvikler vores mindset. Diversitet og inklusion er samtidig noget, der skal implementeres i virksomhedens strukturer, så det ikke er et individuelt ansvar at sikre diversitet og inklusion,” påpeger hun.

Fra ord til handling

På organisationsniveau handler det om at sætte sine egne strukturer under lup:

Har vi en mangfoldig arbejdsplads? Hvordan kan vi skabe og styrke en inklusionsindsats? Hvorfor har vi behov for at lave en indsats, der handler om køn, hudfarve, seksualitet, funktionsdygtighed og baggrund? Hvordan kan vi udligne strukturerne,

så vi ender med en ny virkelighed?

“Man skal tænke på langt sigt. Det er ikke sikkert, at man kan se det give et afkast på kort sigt, men på langt sigt vil det styrke virksomheden både internt og eksternt,” forklarer hun, og begynder at nævne de forretningsmæssige fordele ved at arbejde med diversitet og inklusion i sin ledelse. Det kan:

  • Styrke medarbejdernes motivation og engagement
  • Fastholde medarbejdere
  • Skabe nye relationer med kunderne
  • Styrke de eksisterende relationer med kunderne
  • Øge positioneringen på markedet
  • Differentiere fra konkurrenter
  • Tiltrække nye samarbejdspartnere

“Når man har en for homogen medarbejderskare, så træffer man ikke de bedste beslutninger. De bliver besluttet i en mangfoldig, sammensat gruppe, hvor der er en inkluderende kultur, hvor alle kan tale frit,” forklarer hun.

Forskning viser, at det øger beslutningskraften og innovationen, hvilket kan ses på bundlinjen.

Den unge generation

Diversitet handler også om at kunne tiltrække talenter. Og den nye generation på arbejdsmarkedet har helt andre krav end tidligere:

“Den unge generation er om nogen bevidste om, at verden dirrer. Det er klima og diversitet, der er højest på dagsordenen, så selvfølgelig ser de efter det, når de vælger arbejdsplads,” forklarer Marie Valentin Beck.

Derfor vil det være noget, alle ledere på et eller andet tidspunkt kommer til at forholde sig til.

“Man skal have besluttet, at det bliver en del af vores strategi, og man skal have en plan for, hvordan man implementerer det,” forklarer hun og sætter trumf på:

“Det handler om, hvorvidt man har forstået verdens aktuelle tilstand og behov.”