lectureContent.image.alt
test

RASMUS MARK PEDERSEN

Guide: Den robuste arbejds-plads er der, hvor du trives

Robusthed kan beskues fra et organisatorisk synspunkt, som noget, der skabes på arbejdspladsen. Det mener Thomas Clausen, seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, som giver fem gode råd til at skabe høj trivsel.


Robusthed behøver ikke kun være noget, som har sit udspring i individet – i den enkelte medarbejder. Robusthed kan også være noget, som opstår på arbejdspladsen.

Det mener Thomas Clausen, som er seniorforsker ved Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø:

“Jeg tænker robusthed som noget, man kan se fra et organisatorisk perspektiv. Det opstår, når man har et godt arbejdsmiljø, hvor ledere og medarbejdere bakker hinanden op og på den måde er med til at skabe de bedst mulige rammer for, at man kan løse opgaverne på en god måde.”

Med andre ord er robusthed noget, som opstår, når der er god trivsel på en arbejdsplads. Men hvad er trivsel, og hvordan kan man fremme den?

Trivsel kan defineres som en tilstand af fysisk, psykisk og social velvære. Der er flere forskellige faktorer, som påvirker graden af trivsel på en arbejdsplads. Opsummeret helt kort, så er der gode chancer for, at medarbejderne trives, hvis der er en god balance mellem krav og ressourcer.

Flere forskningsprojekter fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø har vist, at lederens adfærd, ledelsesstil og forhold til deres ansatte spiller ind på medarbejdernes trivsel. Derfor har de opsat fem gode råd til ledere, som ønsker at øge trivslen på arbejdspladsen.

  • Tal med medarbejderne, om de har indflydelse på de rigtige ting i forhold til udførelsen af deres arbejde

“Hvis man føler, at man har indflydelse på sin opgave, så er det med til at skabe en effektiv opgaveløsning,” fortæller Thomas Clausen.

Medarbejdere trives mere, når de oplever at kunne påvirke udførelsen af deres arbejdsopgaver. Derfor er et godt råd at sikre sig, om medarbejderen selv oplever at have indflydelse på de ting, som giver mening for deres løsning af opgaven.

  • Lav klare aftaler om, hvilke ting medarbejderen selv træffer beslutninger om, og hvornår det er en god ide at rådføre sig med chefen

Når medarbejderen selv har indflydelse på – og dermed ansvar for – opgaveløsningen, så er det også vigtigt, at der er klare aftaler, så medarbejderen ikke oplever at være i tvivl om, hvornår chefen skal inddrages, og hvornår man selv kan klare det.

“Effektiv opgaveløsningen er også, at man ikke behøver spørge chefen hele tiden, fordi man føler, at man er kompetent nok til at løse opgaven,” forklarer Thomas Clausen.

  • Sørg for, at der er klare rammer i forhold til de beslutninger, som medarbejderen skal træffe og de forhold, som medarbejderen har indflydelse på

Når medarbejdere oplever selv at kunne påvirke sin opgaveløsning, så er det også en anerkendelse af deres kompetencer. Men Thomas Clausen påpeger, at det er vigtigt at sætte de rigtige rammer.

“For at kunne give medarbejderne en følelse af indflydelse, er man som leder nødt til at sikre sig, at rammerne er på plads. Hvilke ting, man skal have indflydelse på, men også, at det er okay at lave fejl.”

Hvilket leder videre til næste råd.

  • Husk, at det er ok at begå fejl

Ved større indflydelse fra medarbejderne kan der også være større risiko for fejl, men Thomas Clausen mener, at nulfejlskultur er gammeldags. Man skal i stedet aktivt bruge fejl til at forbedre sig.

“Det er vigtigt, at medarbejderen føler, at det er okay at begå fejl. Det er udgangspunktet for, at de kan føle sig trygge, at de kan trives, og at de kan være effektive, men det er også en mulighed for, at organisationen kan lære og udvikle sig.”

  • Inddrag medarbejdernes erfaringer i beslutninger, der har relevans for, hvordan de udfører deres arbejdsopgaver

I og med det oftest er ledere, som udstikker rammerne for, hvordan opgaver løses, er det vigtigt, at der er et samspil mellem lederen og medarbejderen.

“Samspillet mellem ledere og medarbejdere er super vigtigt i forhold til, at medarbejderne får mulighed for at løse opgaverne på en god måde, samtidig med at de gør det inden for rammerne af god trivsel,” forklarer Thomas Clausen.

Med de fem gode råd er du som leder godt på vej til at skabe en robust arbejdsplads med robuste medarbejdere.