lectureContent.image.alt
test

RASMUS MARK PEDERSEN

Guide: Fem spørgsmål, når etik skal vægtes mod bundlinjen

Hvad skal man overveje, når man som leder skal vurdere, om man skal vælge profit fra af etiske årsager? Vi har spurgt strategisk rådgiver Lasse Meldgaard Bloch, og det er blevet til fem spørgsmål, du som leder kan stille dig selv.

Spørgsmål 1: Har mit produkt værdi?

“Det lyder måske banalt, men bare fordi en kunde vil betale for noget, så er det ikke det samme som, at det er noget værd. Uanset om man sælger træsko eller konsulentydelser, så er man nødt til at kunne veje sin værdi.

Her taler vi ikke om, hvorvidt der er folk, der vil købe dit produkt – for folk køber alt muligt skrammel på tværs af brancher – vi taler om, at du selv skal være overbevist om værdien.”

Spørgsmål 2: Er mit produkt rigtigt prissat?

“Der findes mange, som vil sige, at priser er reguleret af udbud og efterspørgsel, men som virksomhed og som leder har man også en etisk forpligtelse til at prissætte sine produkter proportionelt med deres værdi.

Det gælder især for eksempel medicinalbranchen, hvor man opererer med meget dyre produkter, som er svære at prissætte.

Tag eksempelvis Pfizer-BioNTechs Cormirnaty-vaccine til beskyttelse mod Covid-19, som hele verden ville have på én gang. Her kunne Pfizer potentielt godt have forlangt en eksorbitant høj pris for vaccinen og dermed prioriteret bundlinje over etikken.

Men i sidste ende lagde de sig på en pris, som er sammenlignelig med andre vacciner. Pfizer kunne med stor sandsynlighed have tjent endnu mere på vaccinen, men det havde været med en dårligere smag i munden.”

Spørgsmål 3: Gavner mit produkt?

“Det her spørgsmål handler ikke om, hvorvidemit produkt har værdi, men om det rent faktisk også medfører noget positivt for dem, der køber det. Gavner er naturligvis et meget bredt begreb, og vaccinen fra Pfizer-BioNTech gavner jo på en anden måde end en vatpind eller en cykelventil.

Derfor er det her spørgsmål også meget overordnet, men det er nu engang sådan, at vi har begrænsede ressourcer på den her planet, så vi er nødt til at prioritere, hvad vi producerer.”

Spørgsmål 4: Skader mit produkt nogen – og hvem?

“Nu kommer vi over i et langt mere sprængfarligt område, bogstaveligt talt. Diskussionen omkring tobaksindustrien er så gammel en traver, at den næsten ikke kan trave mere, men alligevel er det et godt sted at starte.

Tobak gavner helt afgjort ikke nogen. Man kan sagtens prøve at tænde op under argumenterne for tobaks rekreative værdi, men døden er nu engang ikke specielt rekreativ. Så tobak skader. Men hvad med alkohol? Eller våben? Her er vi ovre i gråzoneland, og grænsen flytter sig hele tiden.

Danske pensionsselskaber har igennem årtier måttet dokumentere, at de ikke investerer i våben eller forklare, hvorfor de gjorde det. Men så gik Rusland ind i Ukraine, og pludselig er det ikke længere uetisk at investere i våben. Bare de våben bliver produceret til at ramme de rigtige.

Problemet er bare, at de samme våben, som kan bruges mod Putin, måske en anden dag bliver brugt af Saudi Arabien mod civilbefolkningen i Yemen, så her er vi ude på gyn-

gende grund. Og der findes andre af den slags dilemmaer.

På et tidspunkt blev et konsulentbureau, jeg arbejdede for, bedt om at løse en opgave for et website, som formidlede kontakt mellem personer, der gerne ville være deres partner utro. Det giver sig selv, at utroskab er uetisk.

Men kan man tillade sig at tjene penge på at formidle kontakt for nogen, som har tænkt sig at opføre sig uetisk?

På den ene side tvang websitet jo ikke folk til at være deres partner utro. På den anden side så bliver det måske nemmere at gå fra tanke til handling, hvis man kan finde en ligesindet ved blot at klikke ind i på et website?

Vi var meget i tvivl om, hvad der var det rigtige at gøre i den situation, men vi valgte, at vi godt kunne arbejde for websitet – men at man som ansat godt kunne sige nej til at være med på projektet.

De fleste sagde nej, men enkelte sagde ja og løste opgaven. Og der begik vi en fejl, for netop den tilbagemelding burde have fået os til at genoverveje beslutningen – og det bringer os til …”

Spørgsmål 5: Deler dine ansatte din vurdering?

“Du er på gyngende grund, hvis dine ansatte ikke deler din opfattelse af, om produktet har værdi, om prisen er rigtig og så videre. Medarbejdere uden bundlinjeansvar har det med at se etiske forretningsdilemmaer gennem væsentligt mindre duggede briller end folk med budgetansvar.

Dine ansatte er kanariefuglene i etikkens kulmine, og hvis de begynder at falde ned af pinden, så skal du nok til at løfte blikket fra regnearket. Da vi så, at langt de fleste ansatte faktisk ikke havde lyst til at arbejde med ovenstående websiteprojekt, så burde vi have sagt nej til projektet.

For man skal ikke sælge produkter, som en markant del af ens ansatte ikke kan se sig selv levere. Etik er ikke matematik, det er ikke en eksakt videnskab, så forskellige virk-

somheder kan se forskelligt på forskellige situationer.

Men virksomheder, hvor ledelsen har et andet moralsk kodeks end de ansatte, har en tæring i de bærende konstruktioner, og hvis man ikke opdager det, så risikerer man at huset falder sammen.

For os var det et lille og meget kort projekt, så der var ikke noget der tydede på varig skade, men derfor var beslutningen forkert alligevel.”