lectureContent.image.alt
test

RASMUS MARK PEDERSEN

Guide: Sådan undgår du opslidende magtkampe

Magtkampe kan være ødelæggende for en organisations dynamik, moral og produk-tivitet. Men hvordan kan ledere arbejde aktivt for at undgå disse opslidende kampe? Her giver Caroline Hart Sehested syv essentielle råd, der kan guide enhver leder i at skabe en sund magtkultur:


1. Sanity checks:

Det er vigtigt at sørge for, at de rigtige personer sidder i toppositionerne i en organisation. Ledere skal huske at basere forfremmelser og udnævnelser på kompetencer og kvalifikationer frem for magtspil. Denne praksis fremmer en kultur baseret på fortjeneste og ærligt arbejde.

2. Konsekvenser for magtmisbrug:

Uden klare konsekvenser kan magtmisbrug blomstre. Ved at etablere klare regler og følge op med passende sanktioner, viser ledere, at integritet og fairness er centrale værdier.

3. Transparens i beslutningstagning:

At gøre beslutningsprocesserne transparente kan reducere spekulation og mistro. Det skaber en følelse af åbenhed og opfordrer medarbejdere til at tage aktiv del i processen.

4. Inddragelse:

Ved at inkludere medarbejdere i beslutningsfaserne fremmer man et miljø af inklusion og demokrati. Det forstærker også følelsen af ejerskab og ansvar i forhold til de trufne beslutninger.

5. Respekt og ordentlighed:

Ethvert stærkt lederteam respekterer og værdsætter deres medarbejderes værdier. Det er fundamentalt at undgå ethvert kompromis med etik, da det sikrer organisationens integritet og troværdighed.

6. Kontinuerlig dialog og evaluering:

Tillid og psykologisk sikkerhed på en arbejdsplads opbygges over tid gennem konstant og ordentlig kommunikation. Hvis lederne implementerer regelmæssige feedback-sessioner, får medarbejdere en platform til åbent at diskutere magtudøvelse, samtidig med at lederne får indsigt i organisationens pulsslag.

7. Fokus på positiv magtudøvelse:

Det endelige mål for enhver leder bør være at bruge deres magt til at træffe beslutninger, der er de bedste for virksomheden og medarbejderne samt at inspirere og motivere. Ledelse handler mindre om kontrol og mere om at vejlede, facilitere og understøtte.