lectureContent.image.alt
test

RASMUS MARK PEDERSEN

Sådan bliver du selv robust

Selv det stærkeste træ kan falde. Mental robusthed har en afgørende betydning for, hvordan vi møder de udfordringer, der findes på arbejdspladser. Heldigvis er mental robusthed noget, man selv kan træne og forbedre. Få her fem gode råd til hvordan.


Vores egen mentale robusthed er vores evne til at møde og overkomme udfordringer. Derfor er det også noget, du som leder bør have fokus på.

Ida Rahbek-Hertz er cand.mag. i psykologi og kommunikation og director ved Center for Mental Robusthed. Hun definerer mental robusthed som en psykologisk færdighed, der gør os i stand til at håndtere modgang, stress og udfordringer, samt at passe på os selv. Vi er som udgangspunkt alle mentalt robuste, og mange ledere er måske endda lidt mere robuste end gennemsnittet.

Robusthed er altså ikke noget, som er et enten eller. Alle har en grad af det.

”Mental robusthed er ikke noget, man enten har eller ikke har, men noget vi besidder i forskellige grader, afhængigt af den konkrete udfordring, vores tidligere erfaringer og de strategier, vi anvender til at klare os igennem livets storme.”

Det er altså en menneskelig egenskab at være mentalt robust, og de fleste kan faktisk tåle ganske meget, så hvorfor giver det mening at tale om det i sammenhæng med ledelse og arbejdspladser?

Ida Rahbek-Hertz påpeger, at arbejdspladsen er et af de steder, hvor personer møder noget af det, som kan presse ens mentale robusthed.

“På arbejdspladsen kan der være mange stressorer, som udfordrer trivsel og tærer på vores robusthed i en grad, som gør, at mange mennesker rent faktisk bliver syge af at gå på arbejde. Derfor giver det god mening at fokusere på mental sundhed, da det er noget, man faktisk selv har mulighed for at påvirke og styrke.”

Så hvordan kan man som individ træne og selv blive mere mental robust? Ida Rahbek-Hertz fremhæver fem faktorer, som alle er forbundne og har en betydning for graden af ens mentale robusthed.

”Man har forsket i robusthed i mere end 60 år, og på tværs af videnskabelige psykologiske retninger har man identificeret en række robustheds-faktorer, som er indbyrdes forbundne. Man er robust, hvis man har færdigheder inden for alle fem områder og samlet bringer dem i spil, når man kommer under pres.”

Det drejer sig om:

  • Evnen til selvregulering
  • Kognitive færdigheder
  • Følelsesmæssige færdigheder
  • Relationelle færdigheder
  • Personlige psykologiske styrker

Selvom mental robusthed er en ganske almindelig menneskelig egenskab, så har man mulighed for selv at påvirke den i en positiv retning, som ruster en bedre til mødet med de udfordringer, der findes på de fleste arbejdspladser.

Ida Rahbek-Hertz giver her fem gode råd til, hvordan man kan arbejde med at udvikle færdighederne, og dermed styrke sin mentale robusthed.

Evnen til selvregulering

”Robusthed handler ikke om, hvor meget du kan klare, men hvor godt du restituerer. Dine færdigheder inden for selvregulering er altså afgørende for din robusthed.”

“Selvregulering gør dig i stand til at rumme egne og andres følelser, at kunne bevare ro og overblik i pressede situationer, og at kunne handle konstruktivt og problemløsende. Du styrker din selvregulering ved at sætte grænser, holde hjernepauser og værne om din egen energi.”

“Forskning viser, at fx meditation styrker din evne til selvregulering. Du kan styrke din robusthed som leder ved at meditere bare 2 x 5 minutter hver dag. Du kan med fordel også meditere, inden du sender en vigtig mail eller tager det vigtige møde.”

Kognitive færdigheder

”Når vi kommer under pres bliver vores tænkning ofte hijacket af negative mentale kortslutninger, også kendt som 'tankefælder'. De er en kognitivt forvrænget virkelighed, hvor alt det positive er frasorteret, hvilket medfører, at du er dårligere rustet til at klare udfordringer.”

“At være opmærksom på tankefælder og perspektivere udfordringer, så du får et mere retvisende billede af virkeligheden og mulighederne, gør dig mere robust og hjælper dig til at træffe rigtige beslutninger. Dyrk realistisk optimisme ved at holde fokus på det, du kan kontrollere, i stedet for at bruge mental energi på det, som er uden for din indflydelse.”

Følelsesmæssige færdigheder

”Evnen til at fastholde positive følelser gør dig robust, fordi positive følelser indvirker på hjernen, så du kan se flere muligheder, og derved får du et bredere handlingsrepertoire, når du står over for udfordringer.“

“Du kan styrke din robusthed som leder ved at dyrke aktiviteter, der giver glæde og energi, og dele dine gode oplevelser med andre. Som leder er du sikkert verdensmester i kritisk dømmekraft og i at have fokus på optimering, men husk også at fokusere på det, der lykkes – og italesæt det også gerne overfor medarbejderne.”

Relationelle færdigheder

”At føle sig forbundet med andre modvirker stress. At søge sparring og støtte hos dine relationer, når du kommer under pres, gør dig robust.”

“Det kan være ensomt at være leder, og derfor er det særligt vigtigt, at du dyrker dine relationer. Både dine personlige relationer, men også relationer til lederkolleger eller i faglige netværk.”

“Du skal også styrke dine relationer til medarbejderne. Udvis empati, venlighed og hjælpsomhed og sørg for så vidt muligt at være nærværende og tilgængelig. Det er win-win og giver bonus på robustheds-kontoen for alle involverede.”

Personlige psykologiske styrker

”Dine psykologiske styrker er dine positive personlighedstræk og værdier. Når du udtrykker dine styrker, føles det autentisk og meningsfuldt – og det giver energi. Når du agerer med afsæt i dine styrker i dit lederskab, er du mere robust, oplever mindre stress, er mere engageret og performer bedre.”

“Du kan bruge dine styrker mere bevidst, hvis du starter dagen med en lille kontemplativ øvelse, hvor du sætter en intention for dagen. Find et uforstyrret sted, luk øjnene og tag nogle dybe vejrtrækninger, og fortsæt så med at trække vejret roligt, mens du overvejer følgende tre spørgsmål: Hvilket menneske vil jeg gerne være i dag, hvordan vil jeg gerne agere, og hvad vil jeg gerne bidrage med i dag.”