lectureContent.image.alt
test

NILS WÜRTZENFELD

Ulige børn leger bedst

Ingen arbejdsopgaver, intet produkt og ingen udfordringer er så enkeltstående, at der ikke er plads til dem i et fagligt netværk. Det mener Christian Ravn, CIO i it-virksomheden ECIT Solutions. Han peger på, at netværksmedlemmer kan drage stor fordel af hinandens forskelligheder.


Lige børn leger bedst, lyder et gammelt ordsprog – men ikke hvis det står til it-leder Christian Ravn. Han er medlem af F5-netværket IT Management, hvor han er det eneste medlem i gruppen indenfor sin branche.

“Da jeg startede i netværket, var jeg den eneste repræsentant for en it-virksomhed. Alle mine meddeltagere kommer fra andre typer virksomheder, som ikke nødvendigvis har it som deres primære produkt. Derfor havde vi ikke umiddelbart de store fællestræk”, fortæller Christian Ravn.

Samme scenarie er en dealbreaker for flere ledere, der tøver med at træde ind i et netværk af frygt for, at de andre medlemmer i netværket ikke vil kunne relatere til deres produkt, deres branche og de udfordringer, de står overfor. Ifølge Christian Ravn bør man dog se stik modsat på muligheden for at blive sat sammen med en flok ledere fra andre brancher.

“Jeg kan godt forstå, hvis nogle ledere går med den tvivl, men faktisk er det enormt givende at blive sat sammen med nogen, som ikke ligner dig selv. Vi er ofte farvede – og bundet – af den kultur og den måde at gøre tingene på, som præger vores egen organisation. Først ved at snakke og sparre med mennesker fra nogle helt andre brancher, kan vi opnå brugbare løsninger, som vi ellers ikke ville være nået frem til. Det gælder alle virksomheder uafhængig af størrelse”.

Positiv fra starten

Christian Ravn havde derfor ingen skrupler over at starte i et netværk, hvor han stod en smule udenfor.

“Jeg var positiv fra starten og tænkte, at jeg kunne byde ind med noget, som de ikke vidste, og omvendt kunne jeg også se, at jeg kunne få et udbytte, da de var mere erfarne, havde andre uddannelser og havde siddet i ledende stillinger i længere tid end jeg. Så ud fra et ledelsesmæssigt perspektiv håbede jeg, at jeg kunne suge til mig og lære noget, og det har jeg i den grad gjort. Jeg har fået rigtig meget ledelsessparring, og jeg synes selv, at jeg ligeledes har kunne give igen med erfaringer fra min hverdag”, forklarer han.

Christian Ravn har været medlem af netværksgruppen i to år nu, og gruppen af ledere mødes fortsat i F5-regi, selvom de stadig repræsenterer forskellige brancher, men det ser Christian Ravn kun som en fordel.

Forskellighed er en styrke

“Det har kun været en styrke, at vi har været forskellige. Selvom vi kommer fra forskellige brancher, har vi i høj grad den samme rolle i hverdagen og faktisk er det langt hen ad vejen de samme udfordringer og de samme problemstillinger, vi står overfor”, siger han og peger på en klar fordel ved at netværke med ledere fra andre brancher.

“En stor fordel ved den måde, vi er blevet matchet på, er, at vi rent forretningsmæssigt ikke er konkurrenter på nogen måde. Selvom der er fortrolighed på møderne, så kunne det sagtens tænkes, at jeg ville holde igen med nogle oplysninger, hvis jeg sad med konkurrenter, der ville kunne drage fordel af de ting, jeg vidste. Hvis jeg fik en rigtig god idé til et forretningskoncept, vil jeg være påpasselig med at præsentere den til konkurrenter, men det har jeg ikke noget problem med i den netværksgruppe, som jeg er en del af”, understreger han.

Christian Ravn tøver heller ikke med at anbefale andre ledere at blive en del af et netværk.

“Man får vigtig sparring og spændende input fra andre brancher, organisationer og kulturer, som du ellers ikke vil have adgang til. Dine kolleger, dine kunder, dine leverandører – selv dine konkurrenter vil ikke kunne give dig det, du kan få gennem et eksternt netværk, og jeg ser som sagt diversiteten i vores gruppe som en stor styrke”, fastslår han.