lectureContent.image.alt
test

NILS WÜRTZENFELD

I et eksternt netværk kan du tale frit

Er man som leder medlem af et internt organisationsnetværk, kan det til tider være svært at tale rent ud af posen. Det mener Henriete Siff Thomsen, der er centerleder i Frederikssund Kommune. Hun føler, at der er et andet fortrolighedsrum i hendes netværk hos F5 Networking.

Nye rammer med plads til fortrolighed.

Det er nogle er de vigtigste elementer, som Henriete Siff Thomsen tager med sig fra det netværk, som hun i knap et år har været tilknyttet hos F5 Networking.

”Noget af det væsentligste ved at deltage i et fagligt netværk er, at du sørger for at bevæge dig væk fra din egen organisation og dens kulturelle rammer. For mig har det været afgørende at blive en del af et eksternt netværk med et fortrolighedsrum, hvor jeg føler, jeg kan sige nogle andre ting, end det, jeg snakker med kolleger om”, forklarer Henriete Siff Thomsen.

Da hun sidste år blev medlem af F5’s netværksgruppe Offentlig Ledelse 6, var det i kølvandet på en kommunal beslutning om at ophæve interne ledernetværk i Frederikssund Kommune. Derfor begyndte Henriete Siff Thomsen at se sig om efter et andet sted at hente sparring, inspiration og viden – noget hun siden har fundet hos F5 Networking, der har givet hende et netværk, som ikke eksisterede i hendes egen sektor.

Ulempen ved interne netværk

”Ulempen ved interne netværk er, at det ikke er alle, der har lyst til at tale frit. Sidder man i rum med én, der til daglig sidder ved siden af kommunaldirektøren, så er det klart, at det begrænser, hvad man siger. I et eksternt netværk er det nemmere, da det bygger på en vis fortrolighed. Det giver rum til at drøfte mere åbent og tage fat på vanskelige problemstillinger, som man kan have i sin organisation”, forklarer hun.

Ifølge Henriete Siff Thomsen står man som leder ofte alene, da der er ‘ensomt på toppen’. Derfor mener hun, at man så meget desto mere har brug for at være en del af et fagligt netværk, hvor man kan opnå værktøjer til at løfte ens ledelse. Ikke mindst som leder i det offentlige, hvor kravene og kompleksiteten er steget med årene.

“Som offentlig leder er der mange ting, man kan have svært ved at snakke med sine kolleger om. Derfor kan et eksternt netværk hjælpe dig og give muligheder, som man ikke har indenfor sin egen organisation. Jeg søgte et sted, hvor jeg kunne få input og drøfte nogle af de tanker og problemstillinger, som jeg går med, og det har jeg fået”, siger hun og peger på de største forskelle på et internt og eksternt netværk.

I et eksternt netværk var vinklen anderleds

“I et eksternt netværk er man ikke underlagt den dagsorden, som man har på sin arbejdsplads. Her handler det ikke om, hvad der rører sig i kommunen, og hvor vi gerne vil hen. Her tager man nogle andre temaer op til diskussion, ligesom man arbejder med tingene på en helt anden måde. Samtidig er jeg glad for de faglige drøftelser med andre ledere omkring det aktuelle tema”, siger hun og tilføjer:

”Eksempelvis skulle vi på et tidspunkt tale om kerneopgaver i mit F5-netværk, og jeg kan huske, at jeg tænkte: ‘åh, gider jeg dukke op?’ Jeg har talt så meget om kerneopgaver på møder i kommunen, men alligevel gav det noget nyt at tage det op med mit netværk. Vinklen var anderledes, og det var løftet op i et andet perspektiv, der gav et helt andet udbytte”, fortæller hun.

Af samme grund tøver Henriete Siff Thomsen heller ikke med at anbefale andre af hendes leder-kolleger i det offentlige at prøve kræfter med et eksternt netværk.

“Jeg har fået inspiration til at afprøve nye løsninger og generelt har mit netværk givet et løft til min ledelse. Derfor kan jeg også anbefale andre at blive medlem af et netværk, hvis man har brug for inspiration, viden og sparring. Og det har de fleste jo nok”.