lectureContent.image.alt
test

ELISABETH HAMERIK SCHWARZ

Workbook: Adfærdsdesign

I denne måned giver vores workbook perspektiver på adfærdsdesign – hvornår virker det, og hvornår virker det bare slet ikke?


Adfærdsanalytiker i /KL.7 Christian Vedersø mener, at vi kan ændre vores adfærd – hvis vi bliver bevidste om de handlinger, som vi begår ubevidst.

Ifølge Mette Nørr Gantzhorn er det vigtigt, at man er klar over, hvad man ønsker at opnå med adfærdsdesign. I denne podcast kommer hun bl.a. ind på, hvordan det er muligt at ændre medarbejderenes uhensigtsmæssige adfærd - hvis lederen vel at mærke starter med sig selv.

Neuropsykolog og ph.d. Thomas Zoëga Ramsøy er ikke fan af adfærdsdesign, men sværger derimod til boosting, der handler om modtageren.

Download denne måneds workbook